Meno: Ľubica

Priezvisko: Gálisová

Štatutárny orgán  - prezidentka

 

Prezidentka Fóra je zanietenou pracovníčkou v kultúre, ktorá sa začiatkom deväťdesiatych rokov vrhla do práce v treťom sektore. Rok 2000 bol pre ňu prelomový, pretože vtedy založila v Prievidzi občianske združenie, ktoré poskytuje pomoc a služby starším ľuďom. Jej životným cieľom je naplniť všetky životné predsavzatia a úlohy, ktoré má organizácia. Je pre ňu dôležité, aby starší ľudia na Slovensku boli usmiati, aby sa riešili ich problémy a hlavne napĺňali ich potreby.

Vo svojej práci sa okrem motta organizácie riadi tým, čo pred rokmi povedal Kofi Anan na svetovej konferencii v New Yorku: „Každá spoločnosť, ktorá využíva múdrosť a skúsenosti starších - je bohatá.“

Prezidentka Fóra vystupuje predovšetkým ako odborný poradca v rámci bezplatnej celoslovenskej telefonickej linky a Poradenského centra Fóra, kde poskytuje poradenstvo a pomoc starším v rizikových situáciách.

Má znalosti z práce organizácie poskytujúcich služby doma i v zahraničí, spolupracuje s rôznymi  organizáciami na Slovensku. Bola ambasádorkou pre rok Aktívneho starnutia a je členkou expertných skupín AGE. Pracuje na príprave, realizácii ankiet, prieskumov zo života starších ľudí, na viacerých národných a medzinárodných projektoch z problematiky starnutia. Realizuje vedenie workshopov, školení, kurzov, uskutočňuje rôzne národné a medzinárodné konferencie, prednášky i odborné semináre v rámci prevencie a predchádzania porušovania práv starších. Pracuje na vydávaní materiálov zo života starších na Slovensku. Je aktívna v pripomienkovaní zákonov, národných koncepcií a plánov, ktoré sa týkajú života starších.

Pravidelne spolupracuje s médiami - RTVS, JOJ, Markíza TA3, TV LUX , TV Bratislava, rádio Regina, rádio Mária, rádio Lumen - pravidelné relácie o tejto téme, časopisy a články v rôznych denníkoch. Vystupuje v rôznych národných i regionálnych médiách, kde upozorňuje na problematiku zneužívania, zlého zaobchádzania, násilia a týrania.
 

 

 

 

 

                                           

 

Prezidentka

Kontakt

Senior linka

Náš časopis

Darujte nám 2%

Ocenenia

Média

Konferencia 2022