Významné ocenenia Fóra pre pomoc starším

 

  Sociálny čin 2012 ( Fórum pre pomoc starším )

Ocenenie v rámci ER 2012 ( Fórum pre pomoc starším )

Ocenenie Ministra práce sociálnych vecí a rodiny ( Gálisová, Grolmusová )

Cena podpredsedu vlády a Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ochrany a podpory ľudských práv za rok 2013 (Gálisová) Diplom  - Medaila 

Cena AIVD ( Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR) za popularizáciu celoživotného vzdelávania.

Diplom - Fotka 1 - Fotka 2

Cena MV SR za významný prínos v oblasti prevencie kriminality páchanej na senioroch.

Diplom

 

    

                                           

 

Prezidentka

Kontakt

Senior linka

Náš časopis

Darujte nám 2%

Ocenenia

Média