Drahí priatelia,

skutočne Vás veľmi naliehavo prosím o pomoc v našej krízovej situácii, ktorá nám z nedostatku financií bráni pomáhať starším. Mnohí starší majú zložité životné príbehy a ich situácia je veľmi ťažká. Denne sa stretávame     s hrôzostrašnými príbehmi a nemôžeme dovoliť, aby zostali naši starkí bez pomoci.

Našu náročnú situáciu môžete zmeniť finančnou podporou v akejkoľvek výške na číslo účtu:

SK46 1111 0000 0066 1760 3028

Ďakujeme za nás, ale hlavne za starkých, ktorí sú v krízových situáciach a práve my sme pre nich často posledná nádej. 

                                                                                                               

Drahí priatelia,

podporiť nás môžete aj formou 2% zo zaplatenej dane FO alebo PO. Hlavne v tejto pandemickej situácii je podpora našej činnosti veľmi dôležitá a pre našu organizáciu nevyhnutná.

Všetkým, ktorí ste nás finančne podporili v minulosti, úprimne ďakujeme!

                                                                                                              Gálisová Ľubica

     List 2%    Vyhlásenie    Leták k 2%

 

                                                                                                     

 https://www.facebook.com/Fórum-pre-pomoc-starším-206410109453640/

 

 

    

                                           

 

Prezidentka

Kontakt

Senior linka

Náš časopis

Podporte nás

Ocenenia

Média

Konferencia 2022