Motto organizácie:   Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku mladých.

 

 

 Fórum pre pomoc starším - národná sieť

 

 

   

      -    je občianske združenie zaregistrované v marci 2000

    -    cieľom je presadzovať a chrániť práva seniorov

    -    prevádzkuje bezplatné poradenské centrum  a krízovú Senior linku 0800 172 500

    -    má 829 členov, členských organizácií  s národnou i regionálnou pôsobnosťou

    -    je členom medzinárodnej sieťe ECEN (sieť organizácií východnej a strednej Európy zaoberajúcej                       

         sa problematikou starších), organizácie AGE (európska platforma seniorov v Bruseli) a Help the Age v Londýne

    -    organizuje celý rad podujatí na národnej úrovni, konferencie, worshopy, rôzne prieskumy a ankety,

         ktoré sú podnetom na riešenie problematiky starnutia

    -    organizuje dlhoročne celoslovenské ocenenie starších Senior roka

     -    vydáva každoročne časopis pre seniorov s názvom Fórum seniorov

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

Prezidentka

Kontakt

Senior linka

Náš časopis

Podporte nás

Ocenenia

Média

Konferencia 2022