Ochrana práv starších ľudí – dôležitá výzva pre spoločnosť

 29.11.2022 a 30.11.2022
 penzión Maxim Bojnice

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 

Závery z konferencie na stiahnutie:

 

 

 

                                           

 

Prezidentka

Kontakt

Senior linka

Náš časopis

Darujte nám 2%

Ocenenia

Média

Konferencia 2022