·       Prevádzka Senior linky je od 2. februára 2008

·       Sídlo Senior linky je na Záhradníckej  24,  971 01  Prievidza

·       Číslo na linku  je 0800 172 500

·       Poskytovanie bezplatného poradenstva a pomoci starším občanom v rizikových životných situáciách a pri    

          ochrane ich práv

·       Pôsobnosť linky je celoslovenská


 

Záujem o túto službu je veľmi veľký a svedčí o tom, že zriadenie  linky bolo potrebné.  Pri porovnaní s inými službami, táto  je rýchla, účinná, adresná a nezostáva len pri poskytnutí rady, ale v komunikácii s ďalšími subjektmi hľadá konkrétne riešenie problému jednotlivca.

Je to model krízovej pomoci pre poradenstvo a pomoc ohrozeným – týraným starším občanom s cieľom riešenia naliehavých a neodkladných krízových situácii. Vytvorenie tejto linky má vplyv na zlepšenie života seniorov, ich lepšiu informovanosť a vymáhanie si vlastných práv, znižovanie chudoby starších a znižovanie počtu exekúcií na dôchodky, ako aj na zlepšovanie spolupráce  Fóra s rôznymi organizáciami na Slovensku i v zahraničí. Z práce senior linky budú spracovávané správy a na základe konkrétnych príkladov budeme v rámci odborných skupín AGE,  predkladať návrhy na riešenia. V rámci spolupráce so zahraničnými partnermi táto aktivita  bola prezentovaná ako pozitívny príklad, čo bolo i zakotvené v správe AGE v Bruseli.

Otvorili sme  diskusiu na verejnosti, na internete-  angažovali sme širokú verejnosť na participácii v tejto problematike.

Občanom  poskytujeme  právne, sociálne, zdravotne rady a poradenstvo odborníkov, ktorí pre našu organizáciu pracujú ako expertní poradcovia a poskytujú  konkrétne rady jednotlivcom cez telefón, alebo osobne.  

Spolupracujeme  s médiami – uverejňujeme informácie v celonárodných a regionálnych médiách;  regionálnej televízii, rádiu, novinách – regionálnych, miestnych, v našom časopise Fórum seniorov, ako i v materiáloch MS SR, Polície, samosprávy.

Realizujeme podujatia na prevenciu a zvyšovanie právneho vedomia starších.

Propagácia tejto linky sa uskutočnuje  na podujatiach Fóra – konferencie, Workshopy v regiónoch, stretnutia s občanmi. Informácia je uverejnená aj na našej Web stránke www.forumseniorov.sk. Do regiónov distribuujeme letáčiky o Senior linke – členským organizáciám Fóra, miestnym samosprávam, klubom dôchodcov, do zdravotných zariadení, lekární.

 

 

 

 

                                           

 

Prezidentka

Kontakt

Senior linka

Náš časopis

Darujte nám 2%

Ocenenia

Média

Konferencia 2022