Zborník 2009
                      

                                        Program konferencie

                                Príhovor Ľubica Gálisová

                          Prezentácia Mature - Fórum

                    Prezentácia diskriminácia

               Medzigeneračná solidarita- Kasanová

            Chudoba a sociálne vylúčenie - Fórum

                   

                 

 

               List solidarita pre vládu, média...

             Rovnosť príležitostí - Kasanová

        Prezentácia Daniel Dian