1. miesto

Anna Pavlovičová

Je dlhoročným predsedom regionálneho klubu sklerózy multiplex v Trnave.  Organizuje a spolupodieľa sa na organizácii celoslovenských aktivít Slovenského zväzu sklerózy multiplex. Trnavský klub ako jediný na Slovensku má družobný styk s Klubom Roska v Břeclavi. Pani Anka vo svojej činnosti patrí k najagilnejším klubom na Slovensku.  Je invalidnou dôchodkyňou, má  58 rokov a už 14 rokov vykonáva funkciu predsedníčky klubu, ktorý má okolo 112 členov postihnutých touto zákernou chorobou. Napriek ťažkému ochoreniu sklerózy multiplex pomáha ostatným pacientom, dodáva im chuť do života, rozdáva radosť a neustále ich povzbudzuje, hrejivým slovom dodáva elán do ďalších dní. Učí iných s touto chorobou žiť a nedovoliť jej zvíťaziť nad nimi. Pani Anka je mozgom i srdcom klubu a na udržanie jeho rytmu sa pridávajú i ostatní členovia.  Svojim úsmevom, optimizmom a obetavou prácou ukazuje cestu, že napriek ťažkej chorobe môže byť človek užitočný a príkladom pre iných. Ukazuje, že v každej životnej situácii sa človek môže s nádejou posúvať ďalej a mať optimizmus a radosť zo života.  Pani Anka Pavlovičová získava v ankete Senior roka 2006  prvé miesto a titul Senior roka 2006.

3. miesto

Ing. Tadeáš Wala

Pracoval dlhé roky pre rezort baníctva ako výskumník a jeho banská výstuž  stále patrí medzi najlepšie v Európe.  Jeho život je spojený s letectvom. Viac ako polstoročia sa venoval bezmotorovému lietaniu, kde získal domáce i zahraničné víťazstvá a titul majstra športu. Po odchode do dôchodku sa začal intenzívne venovať vývoju ultra ľahkých lietadiel. Jeden jeho stroj dynamik lieta na celom svete a má vo svojej triede najlepšie parametre. Lietadlo získalo cenu Slovak gold ako najlepší slovenský výrobok. V Prievidzi za toho obdobie vyrobili takmer 200 malých športových lietadiel, kde zásluhou i pána Walu našlo prácu 120 odborníkov. Tento nesmierne pracovitý senior pracuje na vývoji štvormiestneho  lietadla. Na prvom mieste v jeho živote je starostlivosť o svoju ťažko chorú manželku a rodinu. Za tento významný prínos pre spoločnosť a dobrú reprezentáciu Slovenska v zahraničí udeľuje komisia pánu Ing. Walovi tretie miesto v rámci ankety Senior roka 2006.

2. miesto

 

Alžbeta Maczková

Z Bajču – okres Nové Zámky  - už od roku 1985 sa nezištne stará o svojich blízkych, ktorí sú nemobilní a s ťažkým postihnutím.  Napriek tomu, že je matkou dvoch detí, pri vzornom plnení si svojich povinnosti matky dokáže   už 26 rokov v plnom nasadení, obetovaním sa poskytovať plnú opateru svojim najbližším, ktorí tak veľmi potrebovali pomoc, milé slovo, povzbudenie a lásku. Pani Alžbeta od roku 1985 až do 1991 opatrovala svoju svokru, ktorá bola imobilná, mala cukrovku, trpela slabozrakosťou a vyžadovala si celodennú starostlivosť. Od roku 1992 až do 1997 opatrovala svoju mamičku chorú na cukrovku, s fraktúrou nohy a slepotou. Od roku 1997 bol odkázaný na opateru jej brat  Tivadár. Pani Alžbeta opäť neváhala a svojho brata zobrala do opatery napriek tomu, že má vysoké štádium cukrovky s potrebou dávkovania inzulínu, slepoty a fraktúru stehenno – panvového kĺbu. Ako uviedli navrhovatelia z Obecného úradu Bajč, jej starostlivosť je obdivuhodná a svedčí o úžasnej obetavosti a láske tejto úžasnej ženy, ktorá sa dokázala obetovať toľké roky o ťažko chorých, blízkych ľudí, čo je  často takmer nad ľudské sily. Komisia udeľuje pani Alžbete Maczkovej v ankete Senior roka 2006 druhé miesto.