,, FÓRUM PRE POMOC STARŠÍM ”

národná sieť, občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb.

Záhradnícka 24, 971 01 Prievidza, SR                                   www.forumseniorov.sk

IČO : 36117102    Email:   forumlubica@gmail.com               tel. +42146/5420349 

 

 

                                                                                                                                 

                    Prievidza, 22.5.2013

 

Správa o firmách, ktoré sa venujú prezentačným akciám.

 

 

            V období od začiatku tohto roka až po dnes sa na nás obrátilo mnoho seniorov, ktorí mali spoločný problém. Pod sľubmi firemných darčekov, ktoré  získajú za účasť na predvádzacej akcií výrobkov ponúkaných za výhodné ceny sa tohto stretnutia zúčastnia. Mnohokrát kontaktovali predovšetkým starších ľudí, ktorí pod psychickým tlakom sa zaviazali, že si tovar kúpia. Vyplácali ho na predajnej akcií alebo dovolili aby sa seniori obrátili na finančné subjekty u ktorých sa zaviazali zaplatiť za tovar splácaním úveru.

            Po bližšom oboznámení sa s kvalitou tovaru doma veľmi rýchlo pochopili, aký nekvalitný a predražený tovar zakúpili. Avšak ich snaha tovar vrátiť v zákonnej lehote 7 dní bola márna. Predajcovia sa už na adrese, ktorú uvádzali v kúpnej zmluve nenachádzali.  Tovar nemal kto prebrať, na listy im nikto neodpovedal. Máme mnoho dokladov o tom, ako sa snažili seniori vypátrať ich novú adresu. Kontaktovali ich aj z toho dôvodu, aby sa zrušila úverová zmluva potrebná na zaplatenie tovaru. Žiaľ všetky  tieto ich aktivity boli márne. Tovar nemal kto z firmy prebrať nakoľko zmenili adresu a na splácanie úveru nemali dostatok finančných prostriedkov.

            Mnoho seniorov sa obrátilo na nás s prosbou o pomoc a samy aktívne informovali našu senior linku o nových skutočnostiach, ktoré zistili v riešení tohto podvodu. 

            V dolnej polovici strany uvádzame zoznam firiem, ktoré predajné akcie realizovali.

 
 

1.      Slovenská reklamná spoločnosť  s.r.o

P.O.BOX E-16

921 01  Piešťany

 

2.      Profi Products Media  s.r.o

Cesta Mládeže 18

901 01  Malacky

 

3.      NA 100 Pro s.r.o

Ružová dolina 6

821 08  Bratislava

Infona100pro@gmail.com

 

4.      Second Time s.r.o

Zámocká 30

811 01 Bratislava – Staré Mesto

secondtimesro@zoznam.sk

 

5.      BIOPACK s.r.o

Ul. M.R.Štefánika 71

010 01  Žilina

 

6.      Finančná skupina Home Credit

Teplická 74 34 / 147

921 22  Piešťany

 

7.      AKA Invest s.r.o

Ružová dolina 6

821 08  Bratislava

aka.reklamacni@gmail.com

 

8.      Servisné služby s.r.o

Ružová dolina 6

821 08  Bratislava

 

            Vážení seniori, na našej web stránke uverejňujeme 2 tlačivá  získané z MS SR.

 

Pre tých ktorých kontaktovali predajné firmy s kúpou tovaru mimo prevádzku uvádzame tlačivo prvé.    

 

V prípade zakúpenia tovaru mimo prevádzku  a zároveň zrušenia a čerpania finančných prostriedkov z finančnej spoločnosti je určené tlačivo 2.

 

            Doporučujeme Vám čo v najkratšom čase t.j. do 7  pracovných dní  reagovať zaslaním vyplneného tlačiva na adresu predajnej firmy resp. predajnej a finančnej spoločnosti.

 

!!! 7 krokov na ochranu spotrebiteľa proti Šmejdom. !!!

                                                                                                                  

 

                                                                                                                   Ľubica Gálisová

                                                                                                                   Prezidentka

                                                                                                                   Fórum pre pomoc starším