Uverejnené v časopise Slovenka v čísle 16 rok 2006

 

 

Na pomoc bezmocným

 

Starší človek býva bezbranný a diskriminovaný rozdielnym prístupom v rôznych inštitúciách a organizáciách. Neraz sa stretávame s doslova otrasnými prípadmi a príbehmi. Nedávno napríklad vyše sedemdesiatročného muža obvinili z poškodzovania cudzieho majetku a musel dokonca zaplatiť pokutu – z dôchodku. Darmo dokazoval, že pri tom, z čoho ho obviňujú, vôbec nemohol byť. Nik nevypočul ani svedkov, ktorí to chceli potvrdiť. Nikoho nezaujímalo, že to bolo všetko opačne a na jeho dom zaútočila žalujúca strana, ktorá sa mu vyhrážala fyzickou likvidáciou. Tak sa to zatiaľ skončilo.

Starší občan nemá finančné prostriedky na zaplatenie právnikov, a preto spory dopadnú väčšinou v jeho neprospech i napriek tomu, že je v práve. To je bežná prax. Mnohí seniori sú si toho vedomí, preto sa svojich práv ani nedožadujú.  A tak sme vytvorili Fórum pre pomoc starším, ktoré sa zaoberá problematikou  starnutia a staroby a hlavne ochranou práv starších ľudí. Uskutočnili sme niekoľko prieskumov o porušovaní ich práv v praxi s otázkou diskriminácie starších ľudí v rôznych oblastiach. Vyplynulo z nich, že naši starší občania nemajú dostatok informácií, nemajú sa kam obrátiť  o pomoc, pričom dostávajú rôzne skreslené odpovede na svoje nároky a požiadavky.

 

                   Ľubica Gálisová

 prezidentka  Fóra pre pomoc starším