2013

                     Záštitu nad akciou prevzal : Minister JUDr. Ján Richter práce sociálnych vecí a rodiny

                                                                   Ministerstvo zahraničných vecí                                              

                                                          Ďaľšie miesta        Fotogaléria

                         Prvé miesto                                Druhé miesto                                 Tretie miesto

                

Jozef Truska, 4.2.1945, Mýtne Ludany                           

Pán Jozef má 68 rokov študoval odbor aranžérstvo v Prahe. Vykonával funkciu polovného hospodára, dlhodobo pracoval s mládežou, (krúžky mladých priateľov polovníctva), niektorí členovia týchto krúžkov absolvovali celoslovenské súťaže s výbornými výsledkami. Pána Jozefa navrhujeme  na ocenenie Senior roka,  za jeho úžasný čin , že zachránil ľudský život. V našej dedinke prišlo 21.mája 2012 k  autonehode, keď sa auto ocitlo vo vode a bol nutný rýchly  zásah, nakoľko bol ťažko zranený človek. Prítomných pri autonehode bolo viacej, aj mladý ľudia, ale pán Jozef napriek veku neváhal a vrhol sa do vody a  pomohol zranenému , komunikoval sním až do príchodu záchrannej služby a zachránil mu tak to najcennejšie - život.   Za tento šlachetný čin si pán Jozef  toto ocenenie určite zaslúži. Je to vynikajúci človek, ochotný vždy pomôcť, prináša ľuďom radosť a je vždy aktívny.

Alexander Tokár, 76 rokov, Svit                                      

Pán Alexander  prišiel do Svitu na štúdiá, tam si  našiel svoju celoživotnú lásku, manželku Helenku.  Celoživotný zvyk skromného človeka Alexandra Tokára, aktívne účinkovať, pretavil do pôsobenia v seniorských kluboch. Všetko, čím Svitovskí seniori žijú, má meno „Tokár“. Pomáha všetkým tým, ktorí pomoc potrebujú pri riešení akéhokoľvek problému ľudského, ekonomického či spoločenského v rôznych inštitúciách. Desaťročie vedie spevokol  Senior, ktorý Podtatrancov, reprezentoval na viac ako stovke vystúpení už aj v zahraničí. Ani jedna akcia sa neuskutoční bez programu, ktorý on pripraví a ktorý obohacuje svojou vlastnou tvorbou.   Jeho sviežosť a energia ovplyvňujú každého, s kým sa stretne. Empaticky pôsobiaci pán Tokár si zaslúži ocenenie, je veľký svojimi činmi, prácou, veľký svojim srdcom...

Kornélia Richterová, 75 rokov, Tužina                            

Pani Kornélia je príkladom nesmiernej húževnatosti  a obetavosti. V  tomto roku má 75 výročie narodenia. Obdivuhodná je jej práca pri záchrane kultúrneho dedičstva v obci Tužina v okrese Prievidza, Začala pretvárať na .pôvodný objekt. starú Pálfyovsku usadlosť z 19 storočia, ktorá bola v rozvalinách a zdevastovaná, Hoci nezískala podporu z fondu   investovala do záchrany objektu, všetky svoje skromné financie, objekt sa jej podarilo zachovať, vyčistiť a zušľachtiť, Začala i  s budovaním múzea. Podarilo sa jej zozbierať dobové artefakty ,  dokumentujúce  život karpatských Nemcov. Udržiava aktívne kontakty s rodákmi, ktorí sa  vysťahovali do rôznych končín sveta. Svojou prácou  a aktivitou buduje mosty medzi nimi a Tužinou. Je aj aktívnou členkou karpatskonemeckého spolku  nositeľkou starých tradícií a folkloristkou.