Senior roka 2009

                           

 

Ďaľší  ocenení ...

Stručné charakteristiky ostatných ocenených

 

Fotogaléria

Všetky fotky z akcie senior roka 2009

                                                                    

 

         

 

 

 

 

 

 
  1. Zlatá seniorka roka 2009

Helenka Kordová – Wildová 92 ročná- nar. 5. augusta 1917 v súčasnosti žije v Banskej Bystrici

Manželka plukovníka Alexandra Kordu, ktorý zomrel po 10 rokoch väzenia na následky  mučenia  v roku 1958.

Pani Helenka  je nesmierne cenná a úžasná žena s atribútmi ráznej anglickej lady, elegantná, decentná, taktná s obrovskou životnou silou. Vždy milovala život a napriek tomu že jej život bol naplnený bolesťou, prenasledovaním a väznením. V 50 rokoch – počas prenasledovania Cirkvi   sa dostala  do väzenia o rok neskôr ako jej manžel a bola odsúdená na 14 rokov . Vo väzení po ťažkej operácii následkom neznesiteľných podmienok dostala sa do jednej cely so vzácnou osobnosťou sestričkou Zdenkou, ktorá bola úplne telesne zničená následkom hrozných vyšetrovacích metód a týrania. Bola to práve teta Helenka, ktorá sa stala nástrojom, vďaka ktorému vyšlo na svetlo neopísateľné utrpenie  a mučeníctvo blahoslavenej setričky Zdenky, ktorá sa obetovala za jedného kňaza.V roku 1960 po ťažkých 10 rokoch žalárovania bola prepustená na slobodu. Podarilo sa jej za zvláštnych okolností  odísť za svojim synom do Anglicka, kde sa opäť vydala za jedného z príslušníkov Wildeovskej rodiny. Vždy sa túžila na Slovensko vrátiť, lebo milovala svoju vlasť, čo sa jej podarilo len v máji tohto roku.  Je to žena s hlavou v nebi a nohami na zemi napriek pokročilému veku.

 

2. Strieborná seniorka roka 2009

Johana Černejová, nar. 9.8.1935 – 74 rokov – Slovenské Nové Mesto

Pani Johanka je žena s veľkým a krásnym srdcom, ktoré dokázala doslova rozkrájať z lásky k iným. Obetavo sa starala   5 rokov o ťažko postihnutého manžela ,  Po jeho smrti napriek tomu, že aj ona bola zdravotne postihnutá opätovne rozdávala svoju lásku a starostlivosť a opatrovala svoju mamu. Napriek podlomenému zdraviu, vyčerpaniu  dokázala obdeň chodiť až 14 kilometrov za svojou mamičkou, aby jej poskytla pomoc a hlavne lásku.  Nemala čas na oddych a svojou vytrvalosťou a nesmiernou trpezlivosťou sa starala o syna, ktorý mal odrezanú jednu nohu. Aj v tomto pokročilom veku  sa stará o druhého syna, ktorý po úraze v Ostrave stratil obe nohy . Život bol k nej krutý, ale ako ona hovorí Pokiaľ len budem ja  vládať a dovolí mi to zdravie, vždy budem pomáhať chorým ľuďom, pretože oni nás potrebujú.

 

3. Brondzová seniorka roka 2009

Ján Maruniak, 13.2. 1919 – 90 rokov Hodruša - Hámre

Pán Ján má krásnych 90 rokov. Svojím životom však pripomína mladíka,  aktívne sa zapája do života zariadenia DD a DS Societa, venuje sa prednášaniu histórie obce, snaží sa ostatným klientom priblížiť aktuálne témy zo spoločenského života, vytvára kvízy a podnecuje aj ostatných k činnosti a súťaženiu. Je autorom básní, piesní a vyznaní lásky k rodnému kraju. Zaznamenáva všetky udalosti dôležité pre seniorov, to potom využíva aj na šírenie informácií pri rôznych stretnutiach. Sám  sa podieľal na vydaní knihy Dejiny obce Hodruša – Hámre. Pán Maruniak je prispievateľom článkov do regionálnych mesačníkov, Svojim duševným potenciálom, komunikáciou, angažovanosťou a záujmom o svet okolo seba je výzvou pre celú komunitu. Byť súčasťou ocenenia Senior roka je pre pána Jána výrazom ľudského, etického vzťahu k plnohodnotnému životu seniora.