Senior roka 2008

 

                              

Ďaľší  ocenení ...

Stručné charakteristiky ostatných ocenených

 

Fotogaléria

Všetky fotky z akcie senior roka 2008

 

Rozhovor s víťazkou Seniora roka 2008

Krátky mp3 záznam rozhovoru s p. Annou Hromadovou

 

 

                                                 1. miesto                                         2. miesto                                           3. miesto                                   

 

         

 

 

 

 

 

 
  1. Zlatá seniorka roka 2008

Anna Hromadová – Nedožery – Brezany – 70 rokov

Pracovala 39 rokov ako pracovníčka Slovenskej pošty. Poznajú ju ako milú ženu s láskavým srdcom, ktorá je anjelom

pre tých ktorý potrebujú jej pomoc. Osudy svojich najbližších si vzala na svoje plecia.  Vždy dokázala s láskou sa obetovať pre iných. Je matkou i zdravotníčkou pre svojho 42 ročného syna, ktorý je po mozgovej príhode. Je útočiskom aj pre svojho švagra 81 ročného Pavla, ktorého choroba pripútala na lôžko a ona mu poskytuje komplexnú opateru. Napriek tejto vyťaženosti svojou láskou nešetrí ani k 20 ročnej vnučke Monike, ktorá trpí DMO a cez víkendy keď príde z ústavu jej poskytnú svoje ochranné krídla a opateru. To však nie je zďaleka všetko, nakoľko so svojim manželom sú oporou aj ďalším ľuďom s postihom, ktorí prichádzajú po radu, pomoc a povzbudivé slová. Vždy je ochotná pomôcť, je to žena s nádherným, veľkým srdcom otvoreným pre všetkých, má úctu k človeku, k životu  a k ľudským hodnotám.

2. Strieborná seniorka roka 2008

 Ružena Kostelníková – Rožňava – 74 rokov

Narodila sa v Štítniku. V roku 1956 sa vydala. Na svet priviedla 3 deti . Všetci zdedili  po mamke úctu a lásku k životu i ľudom. Ruženka a Karol pracujú v DD v Rožňave a Erika je učiteľkou na ZŠ v Gemerskej Polome. Pani Kostelníková je od roku 1992 predsedníčkou klubu dôchodcov.  Pod jej vedením pracuje 300 členov. Jej životným krédom je : Len život, ktorý žijeme pre iných stojí za to, aby sme ho žili.  Ročne organizuje okolo 200 podujatí a svojou činnosťou prispieva k zlepšeniu a skvalitneniu života seniorov v meste Rožňava. Organizuje starostlivosť o chorých a osamelých, snaží sa starších zapojiť do spoločenského diania, aby boli aktívnymi občanmi mesta. Organizuje pobyty v horách a dovolenky, spolupracuje s organizáciami mesta, školami, zdravotníckymi a sociálnymi zariadeniami. Vďaka osobnosti pani  Ruženky ako ju každý v meste pozná a oslovuje  je Klub dôchodcov ich druhým domovom a nikto sa necíti sám.

3. Brondzová seniorka roka 2008

Anna Kasanová – Nitra –  58 rokov

Navrhovateľka na ocenenie vo svojom liste píše :

Prečítala som si Váš časopis a zaujala ma výzva poznať tých ktorí pomáhajú, podávajú pomocnú ruku v núdzi.

Chcem poukázať na veľké srdce človeka, ktorý mi podal pomocnú ruku vtedy, keď mi bolo najhoršie. Stratila som domov, zdravie, prácu. Nevidiac východisko z núdze a bez toho aby som vedela ako ďalej, odporučili mi obrátiť sa na občianske združenie FAROS. A tu som stretla dávnu kamarátku , ktorá sa neváhala priznať ku mne – ubiedenej, zahanbenej. Pochopila a celkom prirodzene mi ponúkla pomoc. Začala som aktívnu činnosť v novoutvorenom Centre pre seniorov. Stala som sa iným človekom. Zrazu som patrila do pracovného kolektívu, potrebovali ma, nadobudla som opäť sebavedomie.

A za tým všetkým je starostlivosť a obetavosť úžasného a krásneho človeka naša Anička. Je neúnavná v boji za dôstojnejší, ľudskejší život chudákov a ubiedených. Vždy jej ide o pomoc človeku. V každom vidí ľudskú bytosť, nekompromisne podáva pomocnú ruku každému za akejkoľvek situácie. Patrí jej vďaka nielen za mňa ale za dlhý zástup ľudí, ktorým pomohla