Radou pomôže senior linka

 
PRIEVIDZA. „Rovnosť príležitostí“, ktorá predstavuje podstatnú časť agendy Európskej únie v oblasti zamestnanosti, je zväčša iba na papieri.
Vek je stále priťažujúcou okolnosťou. Neraz medzi prvými prichádzajú o prácu dôchodcovia alebo ľudia v preddôchodkovom veku. Svedčia o tom i denné telefonáty na senior linku, ktorú zriadilo občianske združenie Fórum pre pomoc starším, ktoré sídli v Prievidzi.
„Ak prepúšťajú zamestnancov, sú to v prevažnej miere starší ľudia a ich telefonáty sú často veľmi emocionálne a smutné,“ hovorí prezidentka združenia Ľubica Gálisová.
Senior linku využívajú ľudia z celého Slovenska. No najmä z rizikových regiónov, kde sa situácia zhoršuje a zvyšuje sa nezamestnanosť, čo ovplyvňuje aj túto skupinu.
Starší občania sa sťažujú, že ich postavenie sa zhoršuje, náklady na život sa neustále zvyšujú a ich kvalita života klesá,“ dodáva Gálisová.
Senior linka je dostupná na bezplatnom telefónnom čísle 0800 172 500. Volať na ňu sa dá v pracovných dňoch od 9. do 17. h.

© 2009 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

[29. 4. 2009]