Názov projektu

Medzinárodný, medzigeneračný mentoring

 

Skratka

InterGen

 

Partneri

Point Europa, Anglicko

University of Malmö, Švédsko

Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwicklung – pro-kometenz- e.V, Nemecko

XXI INVESLAN, SL, Španielsko

Volkshilfe Steiermark gemeinnützige BetriebsGesmbH, Nemecko

Fórum pre pomoc starším – národná sieť, Slovensko

 

Leták InterGen v slovenčine tu ....

 

 

Viac info o projekte InterGen nájdete na / More info about project InterGen on www.intergen-project.eu

 

 

Predstavenie návrhu

InterGen vytvorí, otestuje a vydá nové materiály/pramene pre školenie na podporenie Mezigeneračného mentoringu: jednoduché stretnutia, kde starší ľudia môžu tráviť čas s deťmi, ktoré potrebujú pomoc.

 

Chceme analyzovať úspech predošlej práce, a vytvoriť nový materiál „školenie školiteľov“, ktorý umožní rýchlu, efektívnu odpoveď.

 

Medzigeneračný mentoring ponúka benefity pre každého:

-         Starších ľudí, ktorý permanentne trpia pocitom nízkeho sebavedomia, úcty a pocitom nepotrebnosti pre spoločnosť, nájdu užitočnú aktivitu a záujem aktívnym podporovaním iných. To bude viesť k zníženiu mentálnych a fyzických zdravotných problémov, a tiež tým spoločnosť získa množstvo schopností a životných skúseností

-         Deti nájdu nový model úlohy a pomoc od dospelých mimo ich rodiny

-         Rodiny získajú podporu od osoby, ktorá ich nebude súdiť

-         Edukátori, sociálni pracovníci a školy uvítajú ďalšie prostriedky

 

Základným konceptom projektu je „umožniť aktívne zapojenie starších ľudí do spoločnosti“. Mentoring detí je zámer, ale tiež chceme využiť projekt na preskúmanie iných spôsobov rozvíjania tejto témy.

Projekt bude postavený na vytvorení InterGen skupín v každej krajine. Tieto budú zahŕňať starších ľudí, pomocných pracovníkov, služby starostlivosti o dieťa a organizácie na školenia. Skupiny poskytnú úplné Externé zhodnotenie výsledkov projektu, a zaistí sa tak, že materiál, ktorý vytvoríme, bude okamžite relevantný pre potreby užívateľov. Podnietime InterGen skupiny k dlhodobému pohľadu, hľadiac na súčasný projekt ako na prvý z mnohých, aj na miestnej, aj na európskej úrovni.

Produkty budú preložené do všetkých partnerských jazykov a publikované na webe a v tlačenej forme. Máme plne vytvorený Diseminačný plán, s vysokou prioritou k dosiahnutiu, aby boli testované materiály dostupné pre použitie iných organizácií, v iných regiónoch a krajinách.

 

Cieľová skupina – starší ľudia, ktorí chcú byť mentormi – budú priamo zapojení do tvorby a fungovania projektu. Keďže našimi hlavnými témami je posilnenie postavenia a pomoc, musíme zaistiť, že hlas týchto účastníkov bude počas celého projektu vypočutý.

Niektorí partneri sa zamerajú na deti z rodín migrantov.

 

Na stiahnutie / For download

 

 Prezentácia InterGen na stiahnutie / Presentation InterGen                          

 

 

 Fotky zo stretnutia v rámci mentoringu / Photos from meeting within mentoring

 

 Článok z časopisu Nitra 11/2011 / Article in Nitra magazine 11/2011

 

 Stretnutie InterGen (Nová Lesná) / Meeting InterGen (Nová Lesná)

 

 Fotky zo stretnutia v rámci mentoringu 2 / Photos from meeting within mentoring 2

 

 Fotky zo stretnutia v rámci mentoringu 3 / Photos from meeting within mentoring 3

 

 Fotky zo stretnutia v rámci mentoringu 4 / Photos from meeting within mentoring 4

 

 Fotky zo stretnutia v rámci mentoringu 5 / Photos from meeting within mentoring 5

 

 Fotky zo stretnutia v rámci mentoringu 6 / Photos from meeting within mentoring 6

 

 Fotky zo stretnutia v rámci mentoringu 7 / Photos from meeting within mentoring 7

 

 Fotky zo stretnutia v rámci mentoringu 8 / Photos from meeting within mentoring 8

 

 Fotky zo stretnutia v rámci mentoringu 9 / Photos from meeting within mentoring 9

 

 Príručka - Sprievodca Vašimi skúsenosťami s mentoringom

 

 Fotky zo záverečného stretnutia v rámci mentoringu  / Photos from final meeting within  

 

 mentoring