Fórum pre pomoc starším

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

 

Chudoba a sociálne vylúčenie

starších občanov

 Výsledky empirickej sondy

Bratislava, 2008

 

                                                                                                                       v slovenčine            v angličtine