Uverejnené v Prieboji, 28. októbra 2002.
 

 

Problémy seniorov vyžadujú viac pozornosti

Pod záštitou podpredsedníčky NR SR sa uskutočnila konferencia Fóra pre pomoc starším

 

Bojnice - Štvrtok a piatok uplynulého týždňa  patrili v bojnickom hoteli Régia účastníkom celoslovenskej konferencie Fóra pre pomoc starší. Toto občianske združenie, ktoré pred dvoma rokmi vzniklo z iniciatívy prievidzskej charitatívno - humanitne spoločnosti Benefícium, zabezpečuje starostlivosť, pomoc a služby pre starších spoluobčanov s cieľom chrániť ich práva, presadzovať záujmy a pomáhať uspokojovať ich potreby. Konferencia, adresovaná pracovníkom ústavov sociálnej starostlivosti, domovov dôchodcov, pracovníkom sociálnych poisťovní a ďalších inštitúcií, prichádzajúcim do kontaktu so staršími obyvateľmi, sa konala pod záštitou podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Martinákovej. Ako Prieboj informovala prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisavá,program konferencie bol zameraný na riešenie akútnych problémov starších ľudí, vrátane diskusie na mimoriadne citlivú tému týrania a zneužívania práve tejto kategórie obyvateľov. Keďže starší občania sú ľudmi, ktorí sú bezbranní voči nárastu kriminality, nemajú dostatok možností a prostriedkov na svoju ochranu, stávajú sa veľmi často obeťami násilia zo strany kriminálnikov a nezriedka i zo strany vlastných rodinných  príslušníkov. Otázku, ako je možné sa s týmto javom  vysporiadať a riešiť ho, Prieboj položil gestorke konferencie  Zuzane Martinákovej, ktorá uviedla: ,, Keďže aj my na  Slovensku spejeme do obdobia. keď kategória starších ľudí  bude v spoločnosti dominovať, prichádza čas, aby sme sa  problematike seniorov venovali skutočne komplexne.V našich  podmienkach  je podstatným zlepšovanie kvality života  starších ľudí, nad ktorou sme sa možno ešte ani poriadne  nezamysleli. Preto považujem organizovanie konferencií, na ktorých by sa otvárali citlivé témy, ku ktorým patria i problémy našich seniorov, za veľký prínos. Výstupy z diskusných príspevkov dnešnej konferencie budú po zosumarizovaní vhodným podkladovým materiálom, s ktorým sa bude dať na úrovni jednotlivých rezortov veľmi dobre pracovať. Problémy seniorov totiž nie sú len problémami rezortu sociálnych vecí, ale zasahujú svojou podstatou aj do oblasti práva, spravodlivosti či zdravotníctva´´, povedala Z. Martináková.