Osobné údaje:

 

 

  Meno:                                Ľubica      

  Priezvisko:                        Gálisová

 

  Telefón:                               046/5420349

  Mobil:                                 0915 950 772

    

         

    

            

          Prezidentka                                                                                            

       

 

  Osobitné vedomosti:

 

   Príprava pracovníkov sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva.         

   Ekonomika a manažment MVO.

   Odborné znalosti z práce organizácie poskytujúcich služby doma  i v zahraničí    

   spolupráca s 80 členskými organizáciami na Slovensku.

   Príprava a realizácia ankiet, zo života starších ľudí.

   Realizácie viacerých národných projektov.

   Príprava a spracovanie modelového projektu pre východnú  a strednú Európu –   

   vytvorenie národných sietí.

   Vedenie workshopov, školení.

   Prednášková činnosť na Vysokej škole  tretieho veku.

   Dlhoročné skúsenosti s prácou so staršími občanmi a organizovanie  celosloven-

   ských  konferencií a seminárov, pripomienkovanie zákonov.

   Návrhy a riešenia problematiky staroby a prípravy na starobu.

   Realizácie prieskumov a analýz postavenia starších občanov.  

 

 

Zamestnanie:

 

Od r.1980 Organizačný a odborný pracovník v kultúre.

Spolupráca so staršími občanmi, príprava a zabezpečovanie akcií a pomoci tejto

skupine.

Od r.1990 práca v MVO ako riadiaci pracovník.

Od roku 2000 Zakladateľ   a prezident Fóra pre pomoc starším

Člen Sociofóra, dlhoročný člen Grémia tretieho sektora, členka rady vlády  pre   MVO, členka RK SHR, členka národného konventu.

 

Tu mi možete napísať Vaše reakcie, či už na mňa alebo našu organizáciu a ja Vám čo v najrýchlejšom čase odpoviem.