Uverejnené 15. januára 1999 v časopise Pravda.
 

 

Pilotný projekt vzniku národnej siete

Fórum pomoci v starobe

Podľa slov jej prezidenta Petra Šimkoviča na komplexnom prieskume, ktorý sa uskutoční vo februári a v marci, sa budú ako dobrovoľníci podieľať študenti sociálnej práce banskobystrickej univerzity. Po zmapovaní situácie sa zídu zástupcovia vybraných MVO a vypracujú koncepciu činnosti Fóra pomoci v starobe. Podľa Ľ. Gálisovej sa tak vytvorí priestor na dynamickú spoluprácu MVO orientujúcich sa na pomoc starším ľudom, nielen na výmenu skúsenosti, ale aj na hľadanie riešení problémov tejto skupiny občanov, ich formulovanie a premietnutie do návrhov pre samosprávu, štátnu správu i parlament. Projekt, ktorého význam podčiarkuje i fakt, že sa uskutočňuje v rámci Medzinárodného roka starších, vyhláseného OSN, realizuje s finančnou podporou Nadácie otvorenej spoločnosti. Národná sieť MVO starajúcich sa o starších ľudí na Slovensku bude prepojená na medzinárodnú sieť, ktorú koordinuje HAI.  

Ľubica Gálisová, zámerom  pilotného projektu, ktorým sa v januári začína tvorba národnej siete MVO na Slovensku, je predovšetkým zmapovanie existujúcich organizácií a ich potrieb. Odhaduje sa, že u nás v oblasti starostlivosti o starších ľudí pracuje okolo 40 MVO, ich činnosť, však nie je koordinovaná a často o sebe vzájomne ani nevedia. Partnerom pilotného projektu je banskobystrická vzdelávacia organizácia ANNWIN, ktorá sa orientuje na sociálny program.

Myšlienku spolupráce MVO zameraných na pomoc starším ľudom, ktorá na Slovensku vznikla už pred niekoľkými rokmi, do súčasnej podoby pretransformovala Humanitno - charitatívna spoločnosť Benefícium z Prievidze. Stalo sa tak vďaka skúsenostiam z iných krajín, ktoré nadobudli ako jediný slovenský člen medzinárodnej siete Help Age International  so sídlom v Londýne (HAI). Ako uviedla predsedníčka spoločnosti a hlavná koordinátorka projektu

Vytvorenie národnej siete mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku, starajúcich sa o starších občanov pod názvom Fórum pomoci v starobe, je cieľom pilotného projektu , ktorý vo štvrtok predstavili v Banskej Bystrici.