Nitriansky Patriot – 29.1.2010

O násilí páchanom na našich senioroch sa radšej mlčí

 

Pán Dezider má niečo cez sedemdesiat rokov. Život k nemu nebol nikdy príliš vľúdny a osud sa s ním veľmi nemaznal. V mladosti sa takmer zodral vo fabrike, ale nejako zvlášť si nesťažoval. Hlavne, že zarobil nejakú tú korunku, aby sa rodina mala dobre. Bolo to aj vidieť. Vo svojpomocne postavenom dome vládlo pohodlie a v záhradke sa urodilo takmer všetko, čo potrebovali do kuchyne či na dochovanie králikov a hydiny. Teraz je „dedko“ na príťaž celej rodine, kde sa pohne, všade zavadzia. Nevesta by ho už najradšej videla na druhom svete. Takéto a podobné prípady nie sú vôbec výnimočné.

Na besede o týraní aj o takýchto prípadoch hovorila v Centre pre seniorov na Baničovej ulici v Nitre Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším. Týranie a zneužívanie seniorov je podľa nej téma, ktorej sa na Slovensku venuje len veľmi málo pozornosti. Napriek tomu vieme, že tento problém existuje. V praxi chýbajú zákony a aktivity na ochranu, prevenciu a riešenie tejto problematiky. Starší ľudia sú často zneužívaní v rozmanitých inštitúciách. Pre nedostatok informácii a prevencie sa často stávajú objektmi pre zneužívanie v rámci rôznych nevýhodných zmlúv, do problémov ich dostávajú tiež rôzni podvodníci.

S najhoršou a najčastejšou formou tyrania sa stretávame u starších priamo v rodinách. Je anonymná a veľmi ťažko dokázateľná. Najmä starší – imobilní ľudia sa nemôžu a nemajú ako brániť. Chýbajú účinné zákony aplikovateľné na ich obranu . Dochádza k ich oberaniu o dôchodky, nepodáva sa im strava, uzatvárajú ich v bytoch, izolujú od priateľov a spoločnosti. Starší sú často vystavení nátlakom na prepisovanie majetku a dedičstva. Naša organizácia je zapojená do európskeho projektu na riešenie tejto problematiky. Prevádzkujeme tiež bezplatnú senior linku - pomoc v kríze týmto občanom a naše poznatky aj z tejto linky svedčia o tom, že tento problém je vážny a narastá a preto je potrebne ho riešiť,“ argumentuje Ľubica Gálisová. Zhodli sa s ňou aj účastníci besedy.