FÓRUM PRE POMOC STARŠÍMUverejnené v časopise SZSM Nádej 4/2006

Fórum pre pomoc starším

                V dňoch 19.10. - 20.10.2006 sa uskutočnila Medzinárodná konferencia na tému ´´ Sociálne vylúčenie,  diskriminácia a chudoba starších. ´´ Táto konferencia potvrdila dôležitosť vytvoriť Parlament seniorov. Na prvé stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 12.11 - 15.11.2006 v atraktívnom prostredí vo Vyšnej Boci v hoteli Barbora, som docestovala s Máriou Kovačikovou ako doprovodom, s poverením predsedníčky SZSM, Ivetky Gálikovej. V rámci stretnutia sa uskutočnila voľba  Parlamentu seniorov, kam som sa dostala aj ja. Budeme 40-ti, ktorí budú mať na starosti vyhľadávať problémy a konkrétne situácie starších. Budú sa riešiť právne nároky, služby, úhrady, nároky zdravotnej starostlivosti a ako sa brániť proti porušovaniu osobných práv. Ja mám na starosti hlavne seniorov zo SZSM, ktorí ochoreli mladí a teraz už prežívajú seniorský vek. Sme ťažko zdravotne postihnutí a ešte aj so svojimi seniorskými problémami, ktoré by bolo potrebné riešiť. Mala by som oboznámiť Parlament seniorov o konkrétnych informáciach o živote starších členov SZSM a o životných problémoch naších seniorov dať vedieť verejnosti a médiam a tak zmeniť postoj spoločnosti. Starší občan má právo na dôstojný, pokojný a plnohodnotný život. Samozrejme celý pobyt nebol nabitý len prácou.  V rámci stretnutia poskytli i možnosť relaxačných procedúr ako: masáže, solárium a saunu. Na koniec ešte prosili všetkých o návrhy na vyhodnotenie Seniora roka.

                Ďakujeme za milé privítanie od prezidentky ,, FÓRA SENIOROV ´´, pani Ľubici Gálisovej a všetkých a všetkých zúčastnených. Tu musím prezradiť, čo som povedala hneď na začiatku - ,, Stretli sa tu tí správni ľudia´´ so sociálnym cítením.

Motto:     

,,Život starších je každodenný boj o ľudskú dôstojnosť, sme tu preto aby sme  Vám  ju  pomohli  nájsť.´´

                                                                                                     Anna Pavlovičová

                                                                                     predsedníčka klubu SM Trnava