Rôzne dokumenty v rámci projektu mature@eu:

 

Tlačová správa Január 2009 tu ...

Informácie o webstránke mature@eu (slovensko - anglická verzia ) tu ...

Prezentácia prezidentky Fóra pre pomoc starším, Ľubici Gálisovéj o projektu mature@eu tu ...