Svislý svitek:  
                                                                           Bratislava 12. decembra 2006 
             
            Vážení účastníci odovzdávania ocenenia „Senior roka“,
            vážené dámy a páni,  v prvom rade by som chcela oceniť myšlienku udeliť titul „Senior roka“ starším ľuďom, ktorí možno nenápadne, ale s veľkým odhodlaním prinášajú pre ostatných občanov mnoho dobrého. Považujem  to za veľmi dobrý nápad, pretože na týchto ľudí sa v našej spoločnosti často zabúda a nie sú docenení za svoju prácu v prospech nás všetkých. Uvítala som teda, že občianske združenie Fórum na pomoc starším prejavilo iniciatívu, aby upozornilo na týchto ľudí a aby sme im takýmto spôsobom vzdali úctu a vďaku. Aj ja sa veľmi rada pripájam k tejto myšlienke a blahoželám nositeľom prvého titulu „Senior roka“. Som presvedčená, že si toto ocenenie plne zaslúžite a že bude inšpiráciou pre  Vašu ďalšiu činnosť v prospech iných ľudí. 
 
         Želám Vám, vážené dámy a páni, príjemné prežitie odovzdávania ocenenia „Senior roka“ a verím, že bude motiváciou i pre všetkých ostatných starších, aby využili svoje životné skúsenosti a aby priniesli pre našu spoločnosť ešte veľa dobrého. Prajem Vám všetkým tiež príjemné a šťastné Vianoce a veľa zdravia, spokojnosti a úspechov v novom roku.                                                 
                                                                     Silvia Gašparovičová
 
 
         S pozdravom