Zborníky z konferencií Fóra pre pomoc starším

 

   

       Zborník 2008              

     Zborník 2009

     Zborník 2011                         

        Zborník 2012

      Zborník 2013                                           

      Zborník 2014

      Zborník  (október) 2016

      Zborník  (november) 2016  

      Zborník 2017