KONFERENCIA Č. 1                                                            História konferencií

KONFERENCIA Č. 1 | KONFERENCIA Č. 2 | KONFERENCIA Č. 3 | KONFERENCIA Č. 4  | KONFERENCIA Č. 5 KONFERENCIA Č. 6

| KONFERENCIA Č. 7 | KONFERENCIA Č. 8|

 

 

„ Seminár pracovníkov sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb“

19. 8. 2002 hotel Régia

               37. účastníkov

 

 

Anna Bukovská  Domov dôchodcov Galanta

Ing. Ľudmila Čirkeová Domov sociálnych služieb ZAVAR

Mgr. Kartošiaková Marta

 

         Na jednodňovom seminári sa účastníci zaoberali dopadom prechodu kompetencii na

samosprávy. Aké budú dôsledky tohto prechodu pre organizácie. Zhodnotili súčasnú

situáciu. Fórum pre pomoc starším informovalo o realizácii projektu „Týranie a zneužívanie

starých občanov“ Prechod kompetencií a zariadení do samosprávy do pôsobností 

samosprávy prináša nemalé problémy v mnohých regiónoch, ktoré je potrebné urýchlene

riešiť. Dospeli sme k názorom, že spoločne môžeme presadzovať vlastné požiadavky

a brániť svoje práva, aby sme našu náročnú prácu mohli nielen vykonávať, ale aby bola

i viac uznávaná  a lepšie ohodnotená.

         Táto situácia je vážna, prináša nielen problémy nedocenenia, ale vyskytujú sa

i početné prípady rôznych útokov a tlakov na výmenu vedúcich pracovníkov. Veľmi nejasné

sú podmienky vo financovaní a ďalšieho pôsobenia.

         Naše organizácie a zariadenia tvrdo pracujú a aj  napriek ťažkostiam nerušene

zabezpečujú chod zariadení a služieb v prospech starších občanov.

         Oblasť zdravotníctva, školstva alebo napr. zdravotné postihnutí často poukazujú na

problémy v ich oblasti  a svoje požiadavky dokážu presadiť.

         Nakoľko táto práca pre starších je veľmi potrebná a demografický vývoj nás

upozorňuje, že touto problematikou sa treba zaoberať a informovať o nej verejnosť, zhodli

sme sa že spoločne budeme apelovať na kompetentných i verejnosť, aby sa čo najviac

urobilo aj pre túto skupinu občanov .