Investujú aj do poradenstva

 

 

Finančný výnos získa občianske združenie Fórum pre pomoc starším v Prievidzi. Jeho prezidentka Ľubica

Gálisová pre naše noviny povedala: „Výnos so zbierky investujeme hlavne do poradenstva – právneho a sociálneho, a na opatrovateľské služby. Naši starší spoluobčania nepoznajú dostatočne zákony, nevedia sa v nich orientovať, často sa stanú obeťami pri podpisovaní nevýhodných zmlúv. My im nielen radíme, ale sa ich snažíme aj naučiť, ako majú reagovať v kritických situáciách.“ S výsledkami zbierky je spokojná, výška vyzbieraných finančných prostriedkov bola na takej úrovni ako v rokoch predchádzajúcich. Aktivistom združenia Fórum pre pomoc starším pomáhali študenti ZSŠ hotelových služieb a ochodu v Prievidzi.
Riaditeľka prievidzského hypermarketu Tesco Renáta Vozárová zdôraznila, že verejnú zbierku v predvianočnom čase spolu so Slovenskou humanitnou radou pripravili piatykrát. Informovala tiež o aktivitách nového projektu – Chceme byť váš zodpovedný sused, ktorý začal vlani na jar.
Za mimoriadne dôležité považuje Ľ. Gálisová, aby sa rozvinula medzigeneračná spolupráca a zmenil sa pohľad na staršieho človeka, ktorého spoločnosť často vníma ako nezaujímavého. „Fórum pre pomoc starším robí všetko pre to, aby sa tento postoj zmenil. Ide to, žiaľ, veľmi pomaly.“

 


© 2008 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

                                                                                       [26. 2. 2008]