Detaily projektu

 

Názov projektu:              GRUNTDVIG -  Aktivizovanie mysle starších ľudí

 

Trvanie aktivít                         24 mesiacov

Dátum začatia aktivity            01.08.2008

Dátum ukončenia aktivity       31.07.2010

Partners:                                   Rakúsko, Česko, Nemecko, Slovinsko, Slovensko, Írsko, Portugalsko, Taliansko, Anglicko, Poľsko,        

 

 

 

Špecifické ciele EUBIA odpovedajú na výzvy starnúcej populácie v Europe a pomôžu zabezpečiť starším dospelým vzdelávanie.Cesty na zlepšenie vedomostí, zručností, kompetencií s ohľadom na vek. Národné, nadnárodné partnerstvá organizácií a starší ľudia budú spolupracovať na vytvorení konzorcia. Vysvetlenie a výmena skúsenosti v rôznych učiacich sa regiónoch - výhody a nevýhody spolupráce medzi organizáciami budú preukázateľné a viditeľné. V tom istom čase EuBIA sa zameria na zaangažovanie starších do vzdelávania. Projekt pomôže rozvoju inovatívných praktík vo vzdelávaní dospelých. Partnerstvo bude rozvíjať spoločnú profesionálnu terminológiu, ktorá sa vzťahuje na vzdelávanie starších a podporí prácu využívaním internetovej platformy.

                             Prezentácia GRUNTDVIG  na stiahnutie tu ....

 

                             Leták GRUNTDVIG na stiahnutie tu ....

 

 

                             Príručka EUBIA na stiahnutie / download                 SVK                         ENG