Fotogaléria  2009 - 2010                       


          Školenie - Senior linka ( Február 2009, Nitra)         

        


        Stretnutie  v rámci projektu EuBia 5.6.7 - 3.2009   

                

                                              

                            

                            


                   Návšteva zo Slovinska 25-28.3.2009

                      


                       Vzdelávacie stretnutie za účasti Andrewa Humphreysa a Aschana Abeywardenu 2.3-4.2009

                                                      

                                                      


             Národná konferencia v rámci Európskeho dňa solidarity medzi generáciami 30.4.2009 Hotel SUZA, Bratislava

                            


             Národná konferencia pod názvom ,,Aktívna práca starších v ovplyvňovaní národnej a regionálnej politiky,,

                                                                     1-2.10.2009 Hotel SUZA, Bratislava

 

                             

                             


Slávnostný koncert pri príležitosti Medzinárodného dňa starších

 „DAR  LÁSKY  STARŠÍM“ 1. októbra 2009

                                                        je poďakovaním všetkým tým, ktorí pomáhajú staršej generácii prežívať dni staroby krajšie,

podporujú šírenie informácií a zvyšovanie povedomia spoločnosti o živote a problémoch starších a vďakou za spoluprácu s našou organizáciou.

                                                                                                 Ďakovné listy boli odovzdané ...zoznam tu

             


           Stretnutie v rámci prípravy projektu Health inclusive (február, Anglicko)   

                 


            Partnerské stretnutie v rámci projektu EUBIA, Sicília 1-3.3.2010

                 


              Prijatie u primátora Vysokých Tatier - Jána Mokoša 29.9.2010

                     

                                              


                  Dolný Smokovec, klub dôchodcov (september 2010)

                   


                 Národná konferencia Fóra pre pomoc starším (MsÚ Žilina, 14-15.10.2010)

                   

                   


                Stretnutie v rámci riadacej skupiny projektu Inclusage a expertnej skupiny pre sociálnu inklúziu

                                                                        ( Jún 2010, Rím )

          

                                                                           


                                                                  Projekt European ( Praha, máj 2010) 

                                            


                                                                 Valné zhromaždenie AGE, Brusel (máj 2010)

                      

                                                     


                                                 Odovzdanie Darovacieho šeku od Americkej obchodnéj komory v SR. (14.12.2010)

                      

                      


                            Malmo ( Švédsko ) stretnutie riadiacej skupiny v rámci projektu InterGen 16,17,18,19 november 2010

  


                                                                   Brusel 6.december 2010 - stretnutie skupiny SIEG

                                                     


                                                                   Brusel 7.december 2010 - záverečné stretnutie Inclusage