Senior roka 2010

                           

 

                                                                    

 

         

 

 

 

 

 

Lenka SZUDÁROVÁ, narodená .. 1944 – 66 rokov,  .... 076 52 Velky Horeš 399, okr Trebišov

Pani Lenka má 66 rokov. Ako dieťa  prišla o otca ktorý ostal v zajatí a tak ju a jej brata  vychovávala iba matka.  Celý život pracovala ako učiteľka v materskej škole. Niekoľko rokov sa pani Lenka starala o babičku aj deda. Starostlivosť poskytla aj iným členom rodiny svojmu švagrovi aj tete.  Príbuznej amputovali obe nohy a tak aj s matkou išli bývať k nim a príkladne sa o ňu starali. Po smrti svoje mamičky sa vydala a vychovala 1 syna. Bohužiaľ ju postihlo ďaľšie nešťastie a opustil tento svet aj milovaný manžel. Ostala so synom sama. Je členkou zväzu Protifašistických bojovníkov a členkou červeného kríža. Dodnes pomáha iným a pre svoje okolie je pokladom na ktorý sa môže obrátiť.

 

Anna HANTÁKOVÁ ,     74 rokov, Lednicke Rovné (je tam kontakt na navrhovatela)

Pani Anka má 74 rokov. A čím je výnimočná? Je to hlboko veriaci charizmatický človek, ktorý svojou láskavosťou a múdrosťou obdarúva svoje okolie a po duchovnej stránke podporuje každého človeka. Možno si poviete, takých je veľa, ale čím je určíte jedinečná je to, že už viac ako 25 rokov robí nástenky do rímskokatolíckeho kostola v Lednických Rovniach. Začínala spolu so svojou dcérou, ale tá pred osemnástimi rokmi zomrela. Nevzdala to a pokračuje v za počatom diele. Nástenky sú písané ručne, krásnym vypísaným písmom. Za jeden kalendárny rok ich urobí 25 až 30, strieda podľa aktuálnych sviatkov, napríklad cez Veľkonočné sviatky ich mení niekoľko krát. Inšpiráciu čerpá z nespočetného množstva kníh, ktoré neustále číta, alebo z vlastných myšlienok, po prípade z dostupných aktuálnych materiálov. Príkladom pre všetkých je aj tým, že vždy je pozitívne naladená, pekne upravená a vkusne oblečená.
Pre mňa je to úžasný človek, ktorého si hlboko vážim a ctím.

 

Drahomíra TRANČOVÁ, narodená 24,10.1945 – 65 rokov - Nábrežie Oravy 248/29 – Dolný Kubín

Pani Drahomíra  je žena, ktorá je ťažko skúšaná životom. Matka, ktorá porodila štyri deti, no dve jej zomreli. Svoj veľký žiaľ pretvorila do lásky a obetavosti v starostlivosti o svoje zostávajúce dve dcéry.

Keď jej zomrela aj jedna z týchto dvoch dcér, zostali pani Trančovej tri vnúčatká, ktoré pomáhala vychovávať svojmu zaťovi. Jedno z vnúčat je však telesne a mentálne postihnuté a aby otec týchto detí mohol chodiť do práce, chlapčeka má v starostlivosti už 13 rokov jeho stará mama. Akoby nešťastia bolo málo, alebo práve preto, že ho táto žena s takou pokorou prijímala, zomrel jej druhej dcére manžel a pribudli ďalšie starosti, lebo cítila povinnosť pomáhať pri výchove vnúčat a aspoň tak zmierniť žiaľ dcére.Najlepšou terapiou pri prekonávaní žiaľu a nešťastia jej bola práca. Dodnes si dopestuje domáce plodiny, s ktorými sa rada rozdelí nielen v rámci rodiny, ale daruje aj svojim susedom a známym a má z toho radosť.  Ľudí okolo seba obdarúva nielen materiálne, ale hlavne vždy milým a láskavým slovom plným pochopenia a rozveseľuje ľudí dobrou náladou. Rada chodí do klubu dôchodcov, kde je jeho členkou.  Je to žena s veľkým „Ž“ a zaslúži si, aby o tom vedela aj široká verejnosť.

 

Mgr. Eva KUČOVÁ, narodená 15.9.1946 – 64 rokov, Bardejov(je tam kontakt na navrhovatela)

Pani  Eva sa narodila v roku1946 v historickom meste Bardejov kde žije dodnes. Je vydatá a má jedného syna. Po ukončení Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove pôsobila na základných školách, v rokoch 1991 – 1997 bola riaditeľkou základnej školy. Od roku 1999 pracovala na Mestskom úrade v Bardejove ako zástupkyňa prednostu. V roku 2004 odišla  do dôchodku. Jej angažovanosť a kreativita nestratili na sile ani v dôchodkovom veku a aj naďalej sa podieľa na rôznych aktivitách v meste. Od roku 1972 je členkou Zboru pre občianske záležitosti pri MsÚ v Bardejove a pripravuje rôzne občianske obrady (sobáše, uvítania detí, smútočné obrady atď.) a zúčastňuje sa na prijatí rôznych delegácií. Svoj obrovský ľudský potenciál využíva aj ako predsedníčka Okresnej organizácie Únie žien Slovenska v Bardejove. Pripravuje pre ženy rôzne kultúrne a športové aktivity, je autorkou mnohých projektov v danej oblasti.Svoju energiu a životnú skúsenosť dala aj do služieb verejnej správy ako poslankyňa mestského zastupiteľstva a  členka mestskej rady. Pri svojich rôznorodých aktivitách spolupracuje so školami na všetkých stupňoch. Veľmi činorodá spolupráca je s Hornošarišským osvetovým strediskom, s Okresnou knižnicou Dávida Gutgesela, s Komunitnou nadáciou, Jednotou dôchodcov – organizáciami pôsobiacimi v Bardejove. Je dopisovateľkou regionálnych novín a autorkou príhovorov vo vydavateľstve Raabe. Jej entuziazmus neutícha ani dnes, začala písať kroniku Mesta Bardejov a opäť kandiduje za poslankyňu MsÚ v Bardejove. Celý život zasvätila práci s deťmi a mládežou, komunálnej politike a rôznymi aktivitami prispievala ku skvalitňovaniu života žien a vôbec senior v rámci mesta Bardejov.

 

JUDr. Anton HRUBÝ ,  83 rokov, Malinová 125

Jeho osud pochádza z maloroľníckej rodiny z Kysúc z jedenástich detí.  Ako politicky prenasledovaný v rokoch 50tich sa dostal na 6 mesiacov do Bane Nováky, kde zotrval ako baník 20 rokov. Druhé politické prenasledovanie ho zavialo na stavby ako montážnika trubkových lešení. Právnickú fakultu absolvoval externe ,, načierno,, keď KSS podala návrh na jeho vylúčenie zo štúdia, ako nepriateľa socializmu. Teraz vo veku 83 rokov hovorieva: mám 5 detí, 13 vnukov, 14 pravnukov a jeden dôchodok. Svoje vedomosti využíva na právnu pomoc občanom zadarmo alebo symbolickú odmenu. Má prianie, aby po smrti mal na malom pomníčku nápis: ,, Tu odpočíva advokát chudobných,,.

 

Štefan  BEREŠ , narodený 18.5.1938 – 72 rokov, Orechová 35/264 935 56  Mýtne Ludany           

Pán Štefan sa narodil v roku 1938. Dosiahol vysokoškolské vzdelanie  v Brne pracoval s ľuďmi. Ako projektant pôsobil v Leviciach. Bol pri zakladaní Spoločného poľnohospodárskeho družstva v Leviciach – ovocie zelenina. Pôsobil dlhé roky ako výrobný riaditeľ z tohto miesta odišiel do predčasného dôchodku. Nakoľko je aktívny zapájal sa do kolobehu života a od  roku 2000 začal pôsobiť ako  predseda  klubu v Mýtnych Ludanoch,.. tento klub má 80 členov a 12 členný spevokol ktorý vznikol v roku 2002. Pán Štefan sa snaží robiť seniorom život krajším a pestrejším a tak poriada rôzne kultúrne podujatia, vybavil celoročné kúpanie v termálnych kúpeľoch, poriada rôzne návštevy kultúrnych pamiatok, stará sa o pomoc pre bezvládnych starších občanov formou nákupov ale aj ako doprovod k lekárom

 

Magdaléna BAUEROVÁ, narodená 6.11.1938 – 72 rokov , Murgaša 32/1 Prievidza

Pani Magdalénka má 72 rokov. Po ukončení Zdravotnej školy v Topoľčanoch pracovala ako zdravotná sestra, potom ako detská sestra a neskôr ako zástupca riaditeľa Materskej škôlky. Počas svojho aktívneho pracovného života bola za svoju prácu viackrát  ocenená mnohými ďakovnými listami, pamätnými plaketami,  z ktorých si najviac cení Plaketu J. A. Komenského udelenú z príležitosti Dňa učiteľov v r. 1992 a Cenu primátora mesta udelenú v r. 2003. I v súčasnom období, kedy v roku 1992 nastúpila na starobný dôchodok, neoddychuje, ale aktívne sa zapája do aktivít venovaných seniorom, už 16- ty rok je  predsedníčkou Klubu dôchodcov Bôbar v Prievidzi, ktorý má 230 členov. Je nielen účastníčkou, ale aj organizátorkou a iniciátorkou desiatok podujatí a kultúrno – spoločenských a vzdelávacích aktivít pre seniorov. Svojou tvorivosťou sa snaží spríjemňovať interiér  klubu, prácu vykonáva nezištne a s láskou , pre členov klubu je nielen kolegyňou, ale i priateľkou.Pani Magdaléna je krásny a úžasný človek, obetavý , láskavý, ochotný pomôcť a poradiť nielen členom klubu dôchodcov , ale ktorý je vzorom i pre nás neskôr narodených a pracovne aktívnych.

 

MUDr. Angela HOFMANOVÁ, narodená 22. 5. 1942 – 68 rokov,K Priehrade 786/11, 957 01  Bánovce nad Bebravou

Pani Angela vykonáva prax obvodnej praktickej lekárky 46 rokov. V súčasnosti je aj lekárkou pre Domov Dôchodcov v Bánovciach nad Bebravou. Jej citlivý a pokojný prístup k pacientom a klientom domova dôchodcov ju radí medzi osobnosti mesta Bánovce nad Bebravou. Popri svojom povolaní, ktoré je pre jej zodpovedný a ambiciózny prístup aj jej poslaním pomáhať klientom a pacientom v najťažších životných situáciách,  vykonáva aj  funkciu predsedníčky Okresnej organizácie Slovenského červeného kríža a je členkou najvyššej rady SČK. Okrem toho sa starala o svoju ťažko chorú matku, ktorú opatrovala do jej veku 86 rokov. Vychovala troch synov, má tri vnúčatá a žije pokojným rodinným životom v ktorom sa teší z prítomnosti svojich najbližších. Pani Hoffmannová je ochotná pomáhať, je plná elánu a radosti. Vzhľadom nato, že je to jednoduchá a úprimná seniorka, za jej ľudský prístup k pacientom, ale aj za prácu v ostatných spoločenských aktivitách si toto ocenenie určite zaslúži.

 

Jozef Mulík -     78 rokov, Švedlár 89, 053 34 Švedlár

Pán Jozef má 78 rokov, býva v rodinnom dome s manželkou v obci Švedlár. Pán Mulík už niekoľko rokov nezištne bez odplaty pomáha inej osobe – vdove v dôchodkovom veku v tej istej obci pri starostlivosti o dom a záhradu (napr. pri príprave palivového dreva na zimu) nakoľko žije osamelo. Táto pani má síce deti, ale sú osamostatnené a žijú so svojimi rodinami vo väčšej vzdialenosti od rodičovského domu. Príležitostne ju navštevujú, ale len v tomto čase sú jej schopné poskytnúť nevyhnutnú pomoc. Poskytuje jej  pomoc s cieľom, aby jej uľahčil život a tak jej umožnil dožiť v  domácom prostredí. Chce jej dať pocítiť teplo ľudského srdca, keďže aj v čase keď žila v manželstve, bol jej život v domácnosti veľmi negatívne poznačený závislosťou manžela na alkohole. Jeho nezištná dlhodobo poskytovaná pomoc (s pochopením manželky) môže byť veľkým príkladom pre mnohých iných ľudí (nielen seniorov), ktorí by boli schopní byť  nápomocní iným ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú ku zvýšeniu ich kvality života.

 

Ilona FURÍKOVÁ , narodená 22.12.1942 – 68 rokov , .... 076 52 Velky Horeš, 12, okr Trebišov

Pani Ilonka sa narodila v roku 1942. 41 rokov pracovala ako učiteľka na základnej škole. Starala sa o deda i babičku, neskôr doopatrovala otca ktorý zomrel vo veku 83 rokov aj mamku ktorá sa dožila 86 rokov. Popri chorobe otca sa starala aj o tetu za ktorou chodila až do Budapešti. Mamina setra nemala deti a ked bolo s ňou veľmi zle pani Ilonka ako jej neter si ju zobrala z Budapešti k sebe a poskytovala jej 24 hodinovú starostlivosť celé tri roky.Napriek tomu vychovala 2 deti a mala v opatere aj vnúča do 14 rokov. Celý svoj obetovala rodine. No a ani dnes nezaháľa. Zapája sa do činnosti v činohre Červeného kríža, zbiera aj šatstvo.

 

Anna Dupaľová, 21.5.1942, Kukučinova 22, 080 05 Prešov

Pani Anna Dupaľová má 68 rokov. Jej celoživotným krédom bola práca v ekonomickej sfére a práca s ľuďmi. Pri dosiahnutí dôchodkového veku a ukončení aktívnej práce v zamestnaní začala sa aktívne zapájať v klube Združenie kresťanských seniorov Solivar. V roku 2000 bola zvolená za predsedu Združenia kresťanských seniorov – Mestská časť Prešov, v ktorom koordinuje a riadi činnosť sedem klubov a spolupracuje s MsÚ Prešov. Jej úloha spočíva predovšetkým v organizovaní voľného času a zabezpečovaní aktivít pre staršiu generáciu združujúcu sa v kluboch mestského centra, ako aj pri organizovaných aktivitách. Ide predovšetkým o aktivity púti, zájazdov, prednášok, relaxačné pobyty pre členov, športové podujatia, rôzne spoločenské posedenia a posedenia v prírode, kultúrne podujatia organizované MsÚ a spolupráca s dennými centrami dôchodcov na území mesta Prešov. Aj napriek tomu, že veľa času venuje spomenutým aktivitám v Združení kresťanských seniorov a iným činnostiam,  nikdy nezabúda na svoju rodinu najmä na vnukov a malú vnúčku, ktorá je okrasou a radosťou celej rodiny.Pani Anna  svojou prácou môže byť vzorom pre všetkých členov  Združenia kresťanských seniorov, ako aj vo svojom okolí regiónu Prešov.

 

Anna ŠVANCAROVÁ , narodená 9.10.1925- 85 rokov  - Žiar nad Hronom

Pani Anna má 85 rokov už v pokročilom veku sa starala dva roky o chorú sestru.. 24  hodinová starostlivosť bola fakt fuška. Ale ich vzťah bol úžasný. Pani Anna vtedy schudla 15 kíl, ale dobojovala to. Časom stratila aj všetkých blízkych ale znášala to statočne. V tomto roku sa presťahovala z Martina, kde bývala sama do Žiaru nad Hronom kde býva jej dcéra. Jej dcéra neverila, že si tu zvykne, všetci jej tvrdili, že starý strom nepresadí ale stal sa pravý opak. Teší sa z nového bytu, a všetko ju tam baví. Mohla by byť príkladom mnohým mladším svojim optimizmom a prístupom k životu, ktorý mala tažký.

 

Mária IZRAELOVÁ ,30.11.1941, Hviezdoslavova 15, 962 37  Kováčová

Pani Mária sa narodila v roku 1941.Celý svoj život žila  veľmi skromne, jednoducho. Je veľmi múdra, inteligentná. Nikdy sa nemohla týmto smerom rozvíjať. Celý svoj život obetovala rodine. Doopatrovala svokru, manželovu svokru, ktorá bohužiaľ zomrela mladá čo odrážalo aj na psychike na sklonku jej života. Napriek tomu jej pani Mária bola vždy po ruke.Vychovala 4 synov a má 12 vnúčat, najmladší má len rok a pol a je tam vždy pre všetkých. Každému poslúži múdrou radou, ochotou pomôcť. Vždy si nájde čas pre každého. Žije veľmi skromne napriek tomu má vždy plné ruky na rozdávanie všetkého. Koláčikov, kozieho mlieka, ale najmä dobrého slova, rady, lásky a modlitby. Spieva v kostole, na pohreboch, predmodlieva ruženec. A supľuje všade tam kde treba. Hoc má najnižší dôchodok v dedine je ochotná každému pomôcť. Je to veľký človek s veľkým srdcom.

 

Viliam FRANKO, narodený 26.6.1944 – 66 rokov

Pán Viliam sa narodil v roku  1944 v Kostoľanoch pod Tríbečom. V roku 1965 ukončil Strednú poľnohospodársku technickú školu v Leviciach a začal diaľkovo študovať na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre až do 11. júla 1969, keď po autohavárii zostal ochrnutý s fraktúrou chrbtice. Po absolvovaní neúspešnej liečby zostal odkázaný na invalidný vozík. Hoci na vozíku, zapojil sa do pracovného procesu ako ekonóm v Agrostave Nitra.
Od roku 1989 pracuje ako dobrovoľník vo Zväze invalidov Slovenska. Pôsobí v Združení zväzov zdravotne postihnutých ako člen správnej rady a tiež v Asociácii telesne postihnutých motoristov SR ako jej podpredseda. Prezident Slovenskej republiky udelil Viliamovi Frankovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy za dlhoročnú aktívnu dobrovoľnícku činnosť v prospech občanov s ťažkým telesným postihnutím.

Svojimi činmi sa snaží  pomáhať ľuďom s telesným postihnutím a vozičkárom.. Už 20 rokov pracuje ako predseda republikovej organizácie SZTP ťažko telesne postihnutých a vozíčkárov a zároveń aj zodpovedný redaktor časopisu VOZÍČKÁR. Napriek svojmu vlastnému postihnutiu sa plne a zodpovedne venuje práci v uvedenej organizácii. Pomáhaa radí všetkým, ktorí ho o pomoc požiadajú.

 

Mgr. Vojtech FILÍN,  25.6.1937, 911 01, Šoltésovej 5,    Trenčín

Pán Vojtech žije krásnych 50 rokov usporiadaným rodinným životom. Spolu s manželkou vychovali dve deti  syna a dcéru. Stará sa príkladne o rodinu no svoj život zasvätil aj dlhoročnej práci pre seniorov.  Desať rokov sa venuje činnosti klubu kresťanských seniorov. Organizuje každotýždenné stretnutia členov, zabezpečuje pre nich zaujímavé programy s duchovnými., historickými, prírodovednými, zdravotnými, životopisnými, cestopisnými a rôznymi inými zaujímavými témami ohľadne sociálnych vecí, zvyšovania právneho povedomia starších ale aj ich informuje o dobrovoľníctve, charitatívnej činnosti a vedie ich k tvorivej činnosti.Poriada rôzne pobyty pre seniorov vo Veľhorách nášho krásneho Slovenska, ale aj zájazdy na pútavé miesta ako je Marianka , Licheň v poľsku a rôzne pútne miesta.Je členom speváckeho krúžku, zabezpečuje ľudí pri oprave kostola ale spolu s inými mužmi pomáhajú aj opusteným starším ženám  pri prácach v záhrade. Myslí aj na chorých ktorým zabezpečuje návštevy i dlhodobejšiu starostlivosť. Vďaka nemu je život mnohých seniorov oveľa krajší a zaujímavejší.

 

Anna  KUŠNÍROVÁ , 3.5.1920 – 90 rokov ,Záborského 16, 949 05  Nitra

Pani Anka sa narodila v roku  1920 v Dolných Krškanoch (časť Nitry) v rodine hrobára. Pochádza zo 7 detí. Už  ako 14 ročná ťažko pracovala v gazdovských rodinách.

Keď sa v Dolných Krškanoch založilo JRD (Jednotné roľnícke družstvo) bola medzi prvými pracovníčkami v rastlinnej výrobe.

V 22 rokoch sa prvýkrát vydala. Neskôr sa jej narodili 4 deti, z ktorých dve zomreli. Po piatich rokoch manželstva ovdovela.

Nakoľko musela živiť rodinu, následne sa zamestnala na miestnom národnom výbore (MNV) v Dolných Krškanoch ako upratovačka.

Po zrušení MNV sa zamestnala ako robotníčka v OSP (Okresný stavebný podnik) Nitra.

Po druhýkrát sa vydala za Karola Kušníra, s ktorým mala 2 deti.

Žije sama a dokáže sa ešte stále o seba postarať. Každý víkend sa teší na návštevu svojich 3 žijúcich detí, 6 vnúčat a 9 pravnúčat. V súčasnosti je už 15 rokov vdova na dôchodku a je stálou členkou Klubu dôchodcov v Dolných Krškanoch, kde je stále aktívna, rozdávajúca radosť a nové nápady ostatným členom.

 

MUDr.Jozef NEMEČEK, - narodený -68 rokov,956 36  Rybany 25 okr.Bánovce nad Bebravou

      Nik by nenapísal krajšiu chronológiu, ako život sám. Neviem, či sme dostatoční skúmať vzácneho, statočného a krásneho človeka, ktorý celý svoj život  podrobil  priateľstvu, pravde, statočnosti a ľudskosti. Pán  Jozef Nemeček sa narodil v Rybanoch blízko Bánoviec nad Bebravou.  V roku 1966  vstúpil do vari najvážnejšej etapy svojho života. Stal sa lekárom gynekologicko-pôrodníckeho odd. nemocnice v Bánovciach nad Bebravou. Veľmi rýchlo si získal rešpekt aj uznanie svojich pacientov a časom bol prirodzene menovaný primárom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Vysoko kladný vzťah k svojej práci pretavil  do lásky k povolaniu, rešpektujúc všetky morálne hodnoty, úctu k životu. Pod jeho vedením sa rozvíja operatíva, vyšetrovacie metodiky, poradne, kardiotokografia novorodencov, laparoskopická chirurgia, najmodernejšie metódy operatívy v regionálnej anestéze, až po špičkové ultrasonografické diagnostické metodiky v 4 dimenziách. Pod jeho citlivým vedením  vyrastajú noví kvalitní odborníci poznačení veľkou láskou k povolaniu gynekológ - pôrodník. Pod jeho vedením oddelenie nevykonáva plánované interupčné zákroky. Milý, trpezlivý a vždy ochotný primár Jožko si získava obrovskú obľubu a rešpekt odborníkov aj  kolegov. Vzácne pri tom nezanedbáva svoju rodinu, svoje dievčatá (dnes už lekárku a ekonomickú inžinierku), svoju milovanú manželku, svoju rodinu.

 

Ján MIHÁL , narodený 25.10.1930, - 80 rokov Na Sihoti 1164/2, Dolný Kubín

Pán Mihál celý svoj život zasvätil nielen rodine, ale aj práci v oblasti verejno-prospešného života, práci s ľuďmi a pre ľudí. Po smrti manželky sa musel sám starať o svoje dve malé deti. Napriek povinnostiam vo vedúcej funkcii v zamestnaní, zvládal rolu otca a matky zároveň vynikajúco. Činným a aktívnym zostáva aj po odchode na dôchodok. Svoj elán a vitalitu a záujem o spoločenské dianie venuje dôchodcovským spolkom. Stal sa členom Klubu dôchodcov v Dolnom Kubíne, kde dodnes pracuje v samospráve klubu a keďže rád spieva, tak aj v speváckom krúžku tohto klubu.  Zároveň pomáhal zakladať organizácie Jednoty dôchodcov v okrese Dolný Kubín. Je členom Zväzu protifašistických bojovníkov a vždy je tam, kde treba pomôcť. Medzitým pomáha aj pri starostlivosti o svoje vnúčatá a keď mu ťažko ochorela sestra, neváhal a odcestoval za ňou desiatky kilometrov, aby jej pomáhal a spríjemňoval posledné dni jej života.

Skromný, jednoduchý, ale nezištne obetavý a ochotný kedykoľvek pomôcť. Takého ho poznáme a taký je náš Janko Mihál.

 

Emília ZIGMANEKOVÁ, narodená 12.9.1919- 91 rokov , DD Horná 28 Banská Bystrica

Pani Emília sa narodila na sklonku roka 1919. Celý svoj život prežila  v Lukavici okres Žarnovica. Dcéra sa po svadbe odsťahovala do Banskej Bystrice. Bohužiaľ pred piatimi rokmi naposledy vydýchol manžel pani Milky a tak ostala v rodinnom dome sama. Napokon ju dcéra presťahovala do svojej blízkosti v Banskej Bystrici. Aj napriek svojej bolesti z opustenia domova a napriek pocitu, že je medzi cudzími, však nezabudla na ľudí okolo seba. Pomáha, kde sa len dá, kde môže. Sama vyšla s iniciatívou pomáhať iným - najmä znevýhodneným spolubývajúcim so zníženou schopnosťou orientácie. V zariadení si našla  priateľa  Janka Snopka. Všetok jeho majetok bol sústredený  v poloprázdnej  igelitovej taške. Príbuzných, ani  deti nemal, lásky sa mu nedostalo. Hoci Janko Snopko  dovŕši onedlho šesťdesiatku, narodil sa 1951, obaja sú si srdcu blízki. Obaja našli zmysel života v priateľskom vzťahu. Rozžiarené oči a zaľúbený úsmev nabáda aj nás, aby sme sa zamysleli nad tým, že keď človek ľúbi, jeho život je plnohodnotný, zmysluplný, skrátka nádherný. Toto krásne obdobie si užívajú plnými dúškami.. Obaja pomáhajú všade, kde je to treba. Nie je to pomoc fyzicky náročná a viditeľná, ale je na pravom mieste a v pravý čas. A keď sa im poďakujeme, hovoria: „To nestojí za reč“. Naozaj je táto pozornosť z ich strany v maličkostiach, ale pre ostatných má veľký význam.

 

Vincencia ŠVECOVÁ, 14.5.1921 – 91 rokov – Novozámocká 206, 949 05 Nitra

Pani Vincencia sa narodila 1921 v Zbehoch okres Nitra.Po presťahovaní do Dolných Krškán, časť Nitry, sa vydala za Františka Šveca. Z manželstva sa narodili dve deti, dcéra Anna a syn František.

V roku 1945 ovdovela, keď jej manžela zastrelili rabujúci ruskí vojaci. Prežila ťažké povojnové obdobie sama s dvomi malými deťmi, ktoré so silou, hodnou ženy, statočne vychovávala. Napriek nepriazni osudu neklesala na duchu, absolvovala kurz zubnej laborantky, neskôr rtg. laborantky, aby zabezpečila živobytie sebe a svojim dvom deťom.

Zvyšok života venovala ako vdova svojim deťom, ktoré zabezpečila do života aj tým, že syn vyštudoval na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave a dcéra má dve maturity na SVŠ a SPŠCH v Nitre.

Správnu starostlivosť o svoje deti zúročila nielen v usporiadanom živote svojich detí, ale i vo svojej starobe a teší sa zo siedmich vnúčat a trinástich pravnúčat.

V zdravotníctve a pomoci iným, odpracovala vyše 40 rokov svojho života. V tomto období aj po odchode na zaslúžený odpočinok žila pri svojom synovi v rodinnom dome, ktorý svojou prítomnosťou napĺňala radosťou a dobrou vôľou.

 

Božena  DEVEČKOVÁ, narodená 17.9. 1923 – 87 rokov –032 05  Smrečany 109 

Pani Boženka ma 87 rokov, narodila sa v Smrečanoch, už od detstva je jej láskou ochotnícke divadl. Je zakladateľkou miestnej folklórnej skupiny v ktorej pôsobí už 30 rokov. Pravidelne prispieva do obecných novín Smrečanoviny. 28 rokov viedla obecnú ľudovú knižnicu. Aktívne pracuje v Miestnom spolku Červeného kríža ako i v ďalších  miestnych spolkoch. Reprezentuje Smrečany v rozhovoroch pre televíziu a rozhlas.

Boženu Devečkovú  charakterizuje nielen všestrannosť a aktivita, ale i skromnosť, zodpovednosť, ochota pomáhať komukoľvek a kdekoľvek, lokálpatriotizmus a láska ku kultúrnym,  historickým tradíciám a  úcta k práci iných.

 

Viliam  MALÍK, narodený 21. 11, 1912 – 98 rokov – Tatranská Kotlity

Pán Malík ma 98 rokov a je  priekopníkom  žurnalistickej fotografie na Slovensku. Je považovaný za predstaviteľa slovenskej medzivojnovej fotografickej moderny a s jeho unikátnymi snímkami mali česť zoznámiť sa návštevníci fotografických výstav na celom svete, aj v Amerike. V roku 2007 ho pri príležitosti životného jubilea, deväťdesiatich piatich rokov, poctili titulom Osobnosť slovenskej fotografie, ktorú získal ako výraz ocenenia za celoživotné dielo. Bol jedným z takmer sedemdesiatich pasažierov „vlaku smrti“. Ten v jednu slnečnú júnovú nedeľu v roku 1951 už takmer z Tatranskej Lomnice, z hornej stanice, sám nabral dolu kopcom spiatočný kurz - a po niekoľkokilometrovej neriadenej jazde po koľajniciach skončil ako kopa šrotu, zmrzačených a  zranených tiel.)

Po rekonvalescencii však s potešením konštatoval, že fotoaparát z ruky nemusí pustiť...

Viliam Malík je akoby životnou knihou. A kniha, tá sa otvára postupne a nedá sa prežiť naraz a hneď.