O nás v médiách

     Ďalšia príležitosť pomôcť staršej generácií - Fórum pomoci v starobe (Humanita 1/1999)

     Fórum pomoci v starobe - pilotný projekt vzniku národnej siete (Pravda 1999)

     Fórum pomoci v starobe je tu pre všetkých (Prieboj 1999)

    Najrizikovejšia skupina: ženy  (Humanita 6/2001)

    Problémy seniorov vyžadujú viac pozornosti  (Prieboj 10/2002)

    Aké výhody a kde ešte dôchodcom ostali + Ako vidia seba a iných sami naši  seniory (Pravda 12/2005)

     Zvýšia právne vedomie seniorov  (Novácky Chemik 1/2006)

    Fórum pre pomoc starším  (Lekárnik 4/2006)

    Na pomoc bezmocným  (Slovenka 2006, č.16)

    Rady a pomoc pre seniorov (Humanita 2/2006)

    Fórum pre pomoc starším (Nahlas 2/2006)

    Bolo ako nebolo a ešte len bude ( Anica Seewaldová o stretnutí vo Vyšnej Boci )

    Seniorkou roka sa stala Trnavčanka ( Trnavské noviny 12/2006 )

    Vyhlásili seniorov tohto roku ( My noviny 12/2006 )

    Fórum pre pomoc starším ( Nádej 4/2006 )

    Prezident SR poďakoval a morálne ocenil ( Bezpečnosť práce č.3/2006)

    Dotazník ( MY Prieboj 3/2007 )

    Fórum pre pomoc starším poslalo poslancom NRSR otvorený list ( oktober 2007, SME, TASR )

    Z Fóra seniorov v Trebišove ( Slovo Zemplína, november 2007 )

    Zlatou seniorkou roka je Aurélia Humeníková ( MY december 2007 )

    Fórum pre pomoc starším pripravuje založenie parlamentu seniorov ( Sme, 4.1.2008 )

    Senior roka - ocenenie, ktoré poteší ( Bánovecke noviny 18.1.2008 )

    Investujú do poradenstva ( MY, 26.2.2008 )

    Parlament seniorov v centre záujmu ( My 8/2008 )

    Poďakovanie, Anna Vavrová

    Workshop Seniori v EÚ bol úspešný ( Slovo Zemplína 30. sept. 2008 )

    Fórum pre pomoc starším spustilo krízovú linku pre seniorov ( www.pluska.sk )

    Seniori môžu využiť poradenskú bezplatnú linku ( www.senior.sk, 6.2.2009)

    Radou pomôže senior linka ( My Hornonitrianske noviny 29.4.2009 )

     Bojíme sa pádov (www.bojimesapadov.sk)

     Na telefónnom čísle 0800 172 500 pomáhajú starším z celého Slovenska (www.carli51.estranky.sk)

    O násilí páchanom na našich senioroch sa radšej mlčí  (Nitriansky Patriot )

    Starý človek je ako koreň stromu ( Pohronie č.4/2010)

    Starší ľudia nemajú prístup k sociálnym službám, tvrdí prieskum (www.pravda.sk)

    Dôverčíví seniori sú terčom podvodníkov (Podtatranské noviny, október 2010)

   Gálisová: Starší ľudia sú naozaj veľmi dôverčiví (Tatranský dvojtýždenník, október 2010)

    Projekt medzigeneračnej spolupráce (november 2011)

   Strážime práva staršej generácie (Slovo Zemplína, december 2011)

   Šokujúci prieskum: So zneužívaním a týraním sa stretlo až 90 percent starších ! (zdroj internet )

   Bôbari diskutovali o problémoch seniorov ( Prieboj, Máj 2012 )

   Ľubica Gálisová: Pribúda prípadov týrania starších v rodinách ( Prieboj, Jún 2012 )

   Hlavným cieľom pre ER 2012: dosiahnuť aby sa do roku 2020 Európska únia stala priateľskou a otvorenou k všetkým

   vekovým skupinám ( Eurokompas č. 1/2012 )

   Až 90% opýtaných seniorov uviedlo, že majú skúsenosť so zneužívaním ( Tatranský dvojtýždenník 9/2012 )

   Bezplatná Senior linka pomáha riešiť problémy ( My / Prieboj 11/2012)

   Ako proti ,, Šmejdom,,?

   Parlament seniorov rokoval v Bojniciach ( Podtatranský kuriér - január 2014)

   Dlhoročnú operátorku Senior linky ocenil minister

   Pribúda prípadov týrania starších ľudí v rodinách

  Seniori si často nechcú priznať, že ich deti týrajú ( Denník N, február 2016 )

  Fórum pre pomoc starším zorganizovalo konferenciu o týraní seniorov (zdroj: Internet)

  Starší ako obete násilia, zneužívania a týrania ( Sociálna prevencia 1/2018, strana 27,28 )

  Relácia GENERÁCIA (STV 20.1.2018)

  Relácia GENERÁCIA (STV 17.4.2018)