Občianske združenie Bojíme sa pádov vzniklo vo februári 2009, aby sme upozornili laickú aj odbornú verejnosť na vážnosť problematiky pádov starších ľudí.
Výsledky výskumov a štúdií našich, ale aj zahraničných odborníkov sú alarmujúce. Pády predstavujú pre starších ľudí skutočne závažný problém, ktorým sa spoločnosť musí zaoberať!

Iniciátorom založenia OZ Bojíme sa pádov je Fórum pre pomoc starším, celoslovenská organizácia, ktorá robí desiatky aktivít na zlepšenie kvality života seniorov. Život so zníženým rizikom pádov patrí jednoznačne k nim.

OZ Bojíme sa pádov chce seniorom, ale aj ich okoliu – deťom, opatrovateľom vysvetľovať, aké veľké riziko pre nich predstavuje pád a aké nebezpečné môžu byť jeho následky. Prostredie, v ktorom žijeme – naše byty, domy, opatrovateľské domovy, ale aj nemocnice, úrady, obchody, ulice, verejná doprava – je plné nástrah, pri ktorých hrozí pád. Tam, kde je to možné, sa preto budeme snažiť aj kompetentných upozorniť na to, aby sa problematikou pádov vážne zaoberali.

O všetkých našich aktivitách a ich výsledkoch Vás budeme informovať na našej stránke. A budeme veľmi radi, ak sa nám tieto informácie podarí medzi starších ľudí a ich blízkych šíriť aj prostredníctvom médií.

OZ Bojíme sa pádov bolo založené vo februári 2009. Registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky je od 4. 5. 2009. Číslo spisu: VVS/1-900/90-33689.

Predsedníčkou OZ Bojíme sa pádov je Ľubica Gálisová.