Informačník EU a diskriminácia

 

          Čo je to diskriminácia - Fórum pre pomoc starším

 

          Leták prevencia - Fórum pre pomoc starším

          

          Vyhlásenie ministrov, Viedeň 2012 - Zaistenie spoločnosti pre všetky vekové skupiny

                                                                  

          ERAS - správa           

 

            Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče - brožúra ( projekt WeDO )

 

   Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče -  zhrnutie ( projekt WeDO )

 

           Tlačová správa AGE 2012 - Medzinárodný deň proti zneužívaniu a týraniu starších

 

              Ratifikácia OSN

 

            Manifest za EU priateľskú veku

 

            Európska Charta práv a zodpovedností starších ľudí

 

            Závery rady - zasadnutie Rady zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti týkajúce sa spotrebiteľa

                                 Luxemburg, 21. Jún 2012

 

            Tlačová správa Euro barometer - Podľa posledného prieskumu sú Európania na „aktívne starnutie“ pripravení

 

            AGE 2012 Valné zhromaždenie vyhlásenie