http://uisel.eu/

Názov projektu UISEL: Všadeprítomné informácie pre život starších

Ciele projektu:

Základným cieľom UISEL-u je zvýšenie nezávislosti a posilnenie starších občanov za použitia mobilných zariadení, ktoré umožňujú prístup k informáciam a komunikácií kdekoľvek. Mimo zvyšovania povedomia o výhodách využívania týchto zariadení osobami 50+ tento projekt plánuje získať od tejto skupiny aj praktické učňovstvo, ako ich najlepšie využiť. Výhody využitia pre starších môžu byť obrovské, napríklad v  poistení, núdzových prípadov, zdravotného dohľadu a zároveň predchádzania samoty a využitia voľného času.

Tento cieľ bude dosiahnutý určením, vývojom a implementáciou dvoj-fázovej učebnej metodológie:

  1. Školiaca fáza je určená hlavne pre získanie  mobilných  a multimediálných zručností. Táto fáza je určená pre školiteľov a opatrovateľov, ktorí sú v priamom kontakte so staršími občanmi. Celý proces vzdelávania bude prebiehať v snahe čo najviac si osvojiť metodológiu IT s podporou e-platformy.

 

  1. Prenos mobilnej technológie, priblíženie starším občanom. Toto bude dosiahnuté za pomoci priameho školenia školiteľmi a opatrovateľmi s podporou multimediálnych modulov, ktoré budú mať tiež samo-učebný model, aby si starší občania neskôr mohli zopakovať, ako využívať ktorékoľvek funkcie prenosných zariadení.

Konkrétne, budú naplánované nasledujúce moduly (skutočný vývoj sa môže líšiť podľa špecifík jednotlivých krajín):

 

Informačné vylúčenie občanov vo veku 50+ je ovplyvnené najmä určitým odporom voči zmene – konkrétne je to príchod nových technológií, ale tiež je ovplyvnené nedostatkom pozornosti zameranej na potreby tejto cieľovej skupiny. Ale toto nie je a ani nemusí byť verdiktom. Ťažkosti, ktoré táto generácia zažíva pri používaní a prístupe k nástrojom informačných technológií by nemala byť ospravedlnením vytvárania nerovnosti a zvyšovaniu rizika vylúčenia. Je potrebné zvýšiť všeobecné povedomie a školiť pracujúcich so staršími občanmi s cieľom naučiť ich využívať výhody IT. Je nutný prístup zabezpečujúci účinné využívanie týchto zariadení staršími pre ich osobné, alebo spoločenské potreby.

 

Výstupy projektu na stiahnutie:

Národná správa UISEL

Leták UISEL

UISEL prezentácia (SVK)

Modul E-informácie (SVK)

UISEL translation (SVK - ENG)

UISEL Newsletter  ( June 2014 ) (ENG)

Fotogaléria  - Meetingy  UISEL

Fotogaléria konferencia Bojnice  - na konferencií bol prezentovaný projekt UISEL

UISEL Newsletter  ( November 2014 ) (SVK)

UISEL Newsletter ( May 2015 ) (SVK)