2016

                     Záštitu nad akciou prevzalo : Ministerstvo zahraničných vecí

                                                                     Ministerstvo  práce sociálnych vecí a rodiny

                                                                                                           

                                                        Ďaľšie miesta      Cena za rozvoj regiónu     

                         Prvé miesto                                Druhé miesto                                 Tretie miesto

                                            

Anna Vydrnáková

89 rokov,  Nemšová

 

Pani Anna sa narodila ako 3 dieta z 8 detí. V škole dosahovala dobré výsledky , no pre nedostatok financii nebolo možné študovať daľej. Ako 14 ročná musela ísť slúžiť. Neskôr zarábala na chlieb v tehelni a ako pomocníčka pri murároch. S manželom sa im postupne narodilo 9 deti, ktoré sú už zaopatrené a vychovávajú vlastné deti. Pri svojich takmer 90 rokoch podporuje misie, zúčastňuje sa na potravinových zbierkach, či finančne prispieva na projekty ,, Boj proti hladu,, a iné. Sama vyrastala v núdzi a preto  nie sú jej ľahostajní ľudia čo sa v nej ocitnú. Žiadna brigáda a upratovanie v rámci obce sa bez nej nezaobišla. Veď celý jej život je obeta pre iných a život s nimi je pre ňu posväcujúci.

 

Božena Hladišová

83 rokov Istebné

 

Pani Božena sa narodila v Pucove v roľníckej rodine. Ako 22 ročná sa vydala a mala sedem deti. Keď mala 39 rokov jej zomrel manžel a za 9 mesiacov aj jej postihnutá sestra Anna. Ostala jej neľahká úloha vychovať sedem deti a zároveň sa starať o starú mamu s tuberkulózou, ktorá spolu s nimi bývala 18 rokov pod jednou strechou. Momentálne má 16 vnúčat a 8 pravnúčat o ktoré nemá problém sa postarať. Pani Boženka  pomáhala aj manželovmu bratovi, ktorý ostal po ťažkom úraze bez nôh a jednej ruky. Jednoducho vždy cítila kto potrebuje pomoc a komu má podať pomocnú ruku. Momentálne sa stále teší dobrému zdraviu. Chodí na záhradu, venuje sa ručným prácam a optimizmus ju neopúšťa.

 

Ján Slamený

85  rokov, Svit

 

Pán Ján Slamený  sa narodil  v Spišskom Štvrtku. V meste Svit stretol svoju manželku Máriu. Prvé dieťatko, dcérku Ľudmilu, pochovali ako polročnú. Oporou sa im stali  dcéry Jana a Mária, pretože ich najmladšie dieťa, opäť dievčatko, sa narodilo s detskou mozgovou obrnou a vlastné meno sa jej nikdy nepodarilo vysloviť. Manželia Slamení prijali svoj osud s pokorou a  nikdy nereptali... No cez slzy by dnes 85-ročný pán Slamený tíško pripustil, že ľahké to nebolo. Celých 39 rokov, až do dcérinej smrti sa o ňu, hoc už aj s podlomeným zdravím, s láskou a nezištne starali. S nesmiernym vypätím síl sa venovali zmierneniu osudu vlastného dieťaťa až do dospelého veku. Ani raz neuvažovali že by Moniku umiestnili v ústave, kde by nemala rodinné prostredie, ktoré  prispelo k tomu, že vždy sa cítila  byť milovaným dieťaťom.