2015

                     Záštitu nad akciou prevzalo : Ministerstvo zahraničných vecí

                                                                     Ministerstvo  práce sociálnych vecí a rodiny

                                                                                                           

                                                        Ďaľšie miesta      Cena ministra vnútra     

                         Prvé miesto                                Druhé miesto                                 Tretie miesto

                                                                

Anna Zavacká,   89 rokov. Chmelnica

Pani Anna sa narodila v Chmeľnici. Mala veľmi ťažký život už ako 19 ročná. Vojaci jej vzali otca a mama sa starala sama o tri deti. Neskôr sa pani Anna vydala, no jej manžel  tragicky zahynul na píle keď mala 27 rokov. Ostala sama s dvomi deťmi. Neskôr manžel staršej dcéry ochorel na sklerózu multiplex. Anna pomáhala dcére so starostlivosťou o jej chorého manžela. Zdvíhala jeho nehybné telo, varila mu. Neskôr prišla ďalšia  rana, tragicky jej zahynul 12 ročný vnuk´. Ďalší vnuk prekonal vážne zranenia pri dopravnej nehode. Teta Anna sa napriek všetkému o vnuka stará a pomáha aj dcére Márií.

Emil Brutovský, 75 rokov, Bratislava

Pán Emil  sa pred 75-mi  narodil do mnohopočetnej rodiny.  Bieda, hlad,  skromné podmienky a  láskaví rodičia predurčili jeho naturel.  Ako vysokoškolský pedagóg  sa venoval mladým ľuďom. S manželkou vychovali dcérku. Po 14-tich rokoch sa im narodil vytúžený syn Tomáš. Lenže  zistená lekárska diagnóza bola dýkou priamo do srdca.  A on sa pýtal prečo ? Keby bolesť a zúfalstvo dovolili počul by slová nášho Pána „pretože , ty, syn môj, máš silného ducha“. Denno-denná starostlivosť o syna, práca všetko v duchu Nikdy sa nevzdávaj.    sú denná realita37 rokov. Jeho život je cestou pokojného bojovníka.

Ing. Ján Dzunka 96 rokov, Nitra

Narodil v roku 1919 v rodine poľnohospodárskych robotníkov, žili skromne. Počas  pracovného života bol  aktívny, z čoho ho na chvíľu vyradila choroba manželky,  vychovali jedného syna. Po smrti manželky, si podal žiadosť o prijatie do zariadenia sociálnej starostlivosti „Viničky“ v Nitre. V tomto roku oslávil pán Dzunka krásnych 96 rokov , je najstarším obyvateľom zariadenia. Pán Ján je nápomocný ostatným klientom zariadenia a motivuje ich do spoločenského života. Založil kolkársky klub. Zostavil zoznam ľudových piesní zo spevníka ľudových piesní. Pripojil sa k ženskej speváckej skupine v zariadení, kde pripravovali tematické programy.  Je príkladom pozitívneho pohľadu na život.