2014

                     Záštitu nad akciou prevzalo : Ministerstvo zahraničných vecí

                                                                     Ministerstvo  práce sociálnych vecí a rodiny

                                                                                                           

                                          Ďaľšie miesta    Fotogaléria     Poďakovanie

                         Prvé miesto                                Druhé miesto                                 Tretie miesto

                              

Hildegarda Radovská, 81 rokov,      Handlová

Pani Hildegarda je  činorodou ženou, s prirodzenou autoritou , ktorá obetuje svoj voľný čas a energiu nezištne  spoluobčanom. Je nositeľkou kreatívnych nápadov, ktoré vie aj zrealizovať až do finálnej fázy. Napriek svojmu  veku 81 rokov je plná vitality, optimizmu a porozumenia. Niekoľko desaťročí sa venuje uchovavaniu kultúrneho dedičstva, jazyka a tradícií karpatských Nemcov. Pani Hilda Radovská je predsedníčkou karpatskonemeckého spolku , ktorý je veľmi aktívny v mnohých oblastiach. Pomáha uchovávať tradície predkov, pôsobí edukačne na školách  a medzi mládežou a zároveň organizuje cezhraničnú spoluprácu s krajanmi v Európe. Spoločné akcie a návštevy prispievajú k spojeniu rodín, ktoré boli po uplatnení Benešových dekrétov násilne rozdelené. Hilda Radovská zároveň vedie v meste  spevácky súbor Grünwald, ktorý  svojimi vystúpeniami  obohacuje mnohé spoločenské podujatie nielen vmeste, ale aj na  Slovenska  a Nemecku., kde vystupuje a spieva s krajanmi. Pani Radovská  je už 10 rokov  nositeľkou a  ,,učiteľkou ,, handlovskej histórie, aj prostredníctvom pamätnej izby, ktorá bola v Dome stretávania v Handlovej  zriadená v septembri 2004. Za túto prácu a porozumenie medzi národmi  ocenili Hildu Radovskú aj partneri v Nemecku.

Katarína Švecová,  85 rokov, Nitra 

Pani Katarína vychovala 3 úspešné deti. Popri rodine profesionálne odpracovala 40 rokov v SD JEDNOTA  Nitra (z toho 30 rokov v pozícii vedúcej predajne). V rodnej obci Lúčnica nad Žitavou pôsobila 3 volebné obdobia ako poslankyňa a významne sa svojou činnosťou  zaslúžila o rozvoj obce a súčasne nitrianskeho regiónu. Počas života vždy žila veľmi aktívnym spoločenským životom. Okrem rodiny a svojej práce rada nezištne, dobrovoľnícky pomáhala a dodnes pomáha spoluobčanom, kolegom a priateľom. V rodnej obci, spolu s ďalšími nadšencami, bola zakladateľkou Folklórneho súboru „Vajkovčanka“. Pani Katka napriek úctyhodnému veku – 85 rokov -neustále žije aktívnym spôsobom života. Má veľa záujmov, avšak srdce ju najviac ťahá k spevu, ľudovým tradíciám a zvykom. V ZSS založila spevácky súbor, v ktorom členov a členky súboru učí nové piesne, zúročuje nenahraditeľné celoživotné skúsenosti, ktoré sa snaží odovzdávať ďalej. Hlasy speváckej skupiny pod vedením Kataríny Švecovej zazneli aj na CD nosiči „Hora, horička“, s hudobným sprievodom ľudovej hudby Ponitran.  Pani Katarína Švecová je veľkým vzorom pre mladšie generácie svojím životnými postojmi, morálnymi hodnotami a aktívnym životným štýlom.Je veľkou zástankyňou a podporovateľkou udržiavania ľudových tradícií, piesní a zvykov Nitrianskeho regiónu a Slovenska.

Bodláková Mária, 88 rokov, Bratislava,

 Pani Mária Bodláková je rodáčka zo Starej Turej.  43 rokov pracovala ako učiteľka na Myjave a v Bratislave. Vychovala dve deti. Celá život sa venovala práci s deťmi a mládežou. Do Domova seniorov v Lamači prišla pred 10-imi rokmi v roku 2004. Hneď od začiatku za zapojila do života zariadenia. Ochotne pôsobila a pôsobí v rôznych kultúrnych a spoločenských aktivitách. Pani Bodláková je charizmatická osobnosť, má svoj pevný a rozumný postoj k životu, na spolunažívanie s ľuďmi a nebojí sa ho nahlas vypovedať. Zároveň požíva medzi spoluobyvateľmi prirodzenú autoritu a úctu. Je prirodzená, nevtieravá , láskavá a nenásilná. Stretáva sa s chorými spoluobyvateľmi. Povzbudzuje ich v zdolávaní telesných i duševných ťažkostí. Snaží sa šíriť v našom domove optimizmus a radosť zo života. V prípade potreby ochotne spolupracuje s vedením zariadenia Domova seniorov.     Pani Mária Bodláková  je človek, ktorý si  zaslúži nomináciu   na“ Seniora roka SR 2014“, pretože jej činnosť je prínosom pre náš Domov a  príkladom pre ostatných  obyvateľov  zariadenia, ktorých dokáže strhnúť na usporiadavané aktivity.