Fórum pre pomoc starším pripravuje založenie parlamentu seniorov

 

Prievidza 4. januára (TASR) Fórum pre pomoc starším (FpPS), celonárodná sieť organizácií s rovnakým zameraním so sídlom v Prievidzi, pripravuje založenie parlamentu seniorov. Ide o orgán zložený zo zástupcov starších občanov, ktorý bude partnerom štátnym i samosprávnym orgánom pri riešení problémov súvisiacich so staršou generáciou. Mal by navrhovať riešenia a aj pomáhať v legislatívnom procese.

 

Informovala o tom dnes na tlačovej konferencii prezidentka FpPS Ľubica Gálisová. Podľa nej má to byť významný orgán, ktorý by posúval celú problematiku starších ľudí dopredu. Aj na základe skúseností zo zahraničia toto je naozaj účinná forma, konštatovala prezidentka. Podľa nej parlament bude zastrešovať FpPS. V minulom roku už začali vytvárať centrá v jednotlivých regiónoch, kde budú aktívne pracovať starší ľudia z jednotlivých miest a obcí.

 

Pri bilancovaní uplynulého roka Gálisová uviedla, že od roku 2000, keď FpPS vzniklo, patril medzi najúspešnejšie. Veľmi dobre pracovalo poradensko-informačné centrum, na ktoré sa seniori často obracajú o pomoc. Fórum zorganizovalo 36 workshopov po celom Slovensku a medzinárodnú konferenciu na tému Kvalita života seniorov. Zúčastnili sa na nej aj zástupcovia Európskej

platformy seniorov v Londýne a Bruseli, ktorej je FpPS členom ako jediná organizácia zo Slovenska.

 

Už po druhý raz vlani vyhlásilo fórum anketu Senior roka. Na základe desiatok návrhov v tomto roku ocenilo 16 starších ľudí, ktorí napriek tomu, že sami sú neraz postihnutí, nezištne pomáhajú iným, ktorí ich pomoc potrebujú ešte viac, alebo sú iným príkladom v rôznych oblastiach života. Veľký úspech má časopis pre staršiu a strednú generáciu Fórum seniorov. FpPS doteraz v spolupráci s Občianskym združením Benedikt v Prievidzi vydalo štyri čísla.

 

"Predpokladáme, že aj v tomto roku budeme v tejto aktivite pokračovať, pretože tento časopis si naozaj našiel svojich čitateľov v rámci celého Slovenska a dostávame neustále veľmi pozitívne ohlasy, že konečne sme vykryli absenciu takéhoto časopisu, povedala Gálisová. Verí však, že sa jej podarí získať potrebné finančné prostriedky, pretože vydávanie časopisu je nákladné.

 

4. 1. 2008 18:52:00 | Copyright © TASR 2008