Fórum pre pomoc starším poslalo poslancom NR SR otvorený list

 

Prievidza 24. októbra (TASR) Otvorený list poslancom Národnej rady SR s výzvou, aby sa intenzívnejšie zaoberali problémami starších ľudí, poslalo pri príležitosti októbra - Mesiaca úcty k starším Fórum pre pomoc starším (FpPS) so sídlom v Prievidzi.

"Chceme vás vyzvať, aby ste nielen v tomto mesiaci, ale neustále riešili problémy a potreby staršej generácie, vytvárali podmienky dôstojného, pokojného a radostného života v staršom veku, zabezpečovali im rovnosť podmienok plnohodnotného a kvalitného života v staršom veku a venovali ich problémom patričnú pozornosť," uvádza sa v liste.

V rozhovore pre TASR prezidentka FpPS Ľubica Gálisová uviedla, že nestačí len deklarovať vytvorenie mechanizmu poskytovania služieb, ale treba zabezpečiť i stabilný dôchodkový systém i legislatívne podmienky na dôsledné uplatňovanie práv seniorov v praxi a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie.

Starší ľudia v našej spoločnosti sú podľa prezidentky často diskriminovaní v prístupe k službám, zamestnaniu, vzdelávaniu, ale často sú aj týraní a zneužívaní v rodinách. Vynikajúcou pomocou pre nich je neraz pomoc, ktorú im poskytuje vyše 80 charitatívnych a neziskových organizácií na Slovensku. Tie FpPS v rámci národnej siete združuje. V poslednom období sa však zhoršili podmienky pre tieto subjekty. "Je nedostatok grantových schém na podporu projektov riešenia problematiky staroby a starnutia, o ktoré by sa mohli tieto organizácie uchádzať a pomáhať zlepšovať a skvalitňovať život starším ľuďom," zdôraznila Gálisová.

V liste FpPS pripomína, že poslanci by mohli pomôcť urýchliť pripravované vytvorenie takzvaného Parlamentu seniorov. Táto forma sa už osvedčila vo vyspelých krajinách Európy. Parlament seniorov by mohol byť významným pomocníkom a barometrom pre štátne inštitúcie.

FpPS ako občianske združenie vzniklo v roku 2000, ale už niekoľko rokov predtým sa rôznym spôsobom zaoberalo problematikou starších ľudí. Je členom Európskej platformy seniorov AGE, ktorá združuje najprestížnejšie organizácie členských štátov EÚ s týmto zameraním. Z príspevkov Európskej komisie vytvorilo fórum v Prievidzi Informačné a poradenské centrum pre starších občanov s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré zabezpečuje sociálne a právne poradenské služby. S podporu zahraničných partnerov začalo vydávať aj časopis pre strednú a staršiu generáciu Fórum seniorov, ktorý na trhu doteraz chýbal.

24. 10. 2007 15:23:00 | Copyright © TASR 2007