3. 1. 2017  -  Začali sme úspešne rokovanie s ministerkou

 spravodlivosti

 

 

Drahí priatelia,  nový rok  sme začali úspešne. 3.1.  som bola na dôležitom stretnutí. Stretla som sa s pani ministerkou  Luciou Žitňanskou. Predstavila som jej našu prácu a problém násilia páchaného na starších, ktoré narastá. Bola som veľmi milo prekvapená jej reakciou a prístupom k tejto problematike. Dohodli sme sa na spolupráci a tiež na príprave legislatívy na riešenie problematiky zneužívania a domáceho násilia. Samozrejme je potrebná analýza, definovanie problémov a následne príprava na prijatie legislatívy na predchádzanie domácemu násiliu, ale i pomoci a ochranu týraných osôb, postupu kompetentných orgánov, polície , ako aj stíhania agresorov. Skutočne takúto reakciu som ani neočakávala.

Bolo to veľmi vecné a konštruktívne rokovanie, ktoré verím, že prinesie ak konkrétne riešenia. Som veľmi rada, že vidím konečne aj nejaké svetielka na konci tunela a som rada, že naša organizácia túto tému otvorila ako prvá, a že sme dosiahli aj možné riešenia. Samozrejme túto tématiku nemôže vyriešiť nezisková organizácia, ale v spolupráci s rôznymi kompetentnými inštitúciami určite ako. A ja som nesmierne šťastná, že sa nám podarilo osloviť tých, ktorí v tejto otázke môže konkrétne aj niečo zmeniť, no a samozrejme, my so svojimi skúsenosťami a poznatkami sme plne k dispozícii.

 Mám radosť z toho, že budeme môcť pomôcť ľudom, ktorí zažívajú doslova peklo na zemi.