Poďakovania

 

Vážená pani prezidentka,

ďakujem Vám veľmi pekne. Vynakladáte  veľkú energiu  na pomoc mojej mame. Som nekonečne hrdý, že  som Slovák, že máme  tak čestných  a obetavých ľudí ako ste Vy a Vaša organizácia.  Moje slová nemôžu vyjadriť tu obrovskú vďaku, ktorú Vám chcem zaslať. 

S veľkou úctou ostáva                                                        J. K

 

Vážená pani prezidentka Fóra pre pomoc starším, dovoľte mi poďakovať sa Vám za Vašu pomoc a právne rady týkajúce sa môjho prípadu. V prvom rade práve vďaka Vám mám stále svoj majetok a istú strechu nad hlavou.

Vždy keď som sa na Vás obrátila s prosbou o pomoc boli ste ochotná podať mi pomocnú ruku.

Prajem Vám vo Vašej náročnej práci pevné zdravie a mnoho pracovných úspechov.

                                                                                             Seniorka, Prievidza

 

Som vďačný, že som sa s Vami mohol skontaktovať v mene mojej mamy, ktorá sa nachádzala v neľahkej situácií. Ďakujem Vám aj celému tímu Fóra pre pomoc starším za nezištnú pomoc a rady, ktoré ste nám poskytli a prajem Vám veľa zdaru vo Vašej ďalšej činnosti.

                                                                                                                      D. C

Dobrý deň, pani prezidentka!

Srdečne Vás pozdravujem a chcem Vám vo svojom mene, ako aj v mene mojej manželky vysloviť veľké poďakovanie za Vašu angažovanosť v riešení prípadu, týkajúceho sa života nášho staršieho suseda, zanedbávania a zlého zaobchádzania s ním. Vo vysokom veku si už sám nedokázal brániť a nevedel si hľadať pomoc.

S Vašou pomocou sa podarilo tento prípad zverejniť a poukázať na jeho ťažký život v rodine jeho dcéry.

Zostávam s pozdravom a ďakujem.

                                                                                                                  J. K

Dovoľte mi, vážená pani Gálisová, zaželať Vám mnoho pevného zdravia a úspechov vo Vašej náročnej práci, ktorú vykonávate pre zlepšenie života seniorov.

Veľmi ste našej rodine pomohli pri vybavovaní, týkajúcom sa zaopatrenia mojich rodičov a boli ste celý čas našou veľkou psychickou oporou. Rodičia sú momentálne spokojní a myslím, že môžem povedať, že žijú aj v svojom veku dôstojným životom.

S pozdravom

                                                               A.P

Vážená pani Gálisová, chcem Vám  a Vášmu kolektívu vyjadriť veľkú vďaku za pomoc.

Podľahla som naliehaniu ,, Šmejdov ,, a zakúpila som si nekvalitný tovar. Vaša rada a rýchla pomoc mi pomohli v pomerne krátkom čase vyriešiť to, o čo som sa predtým márne snažila sama . Oceňujem Vami podanú pomocnú ruku a Váš veľký záujem o riešenie tohto môjho problému.

Ešte raz ďakujem a prajem všetko dobré.

                                                                                                        A. M

Dobrý deň, pani prezidentka Gálisová,

chcem Vám poďakovať touto cestou za dobrú spoluprácu ako i pracovníčkam  Senior linky. Urgentne sa ujali môjho problému a aj vďaka nim sa môj prípad zdarne podarilo vyriešiť.

 Ďakujem.                                                                                                 J. M

Dovoľte mi, aby som sa po telefonickom kontakte so Senior linkou poďakovala Vám a celému kolektívu Vašej organizácie . Robíte ťažkú prácu, ale veľmi potrebnú pre seniorov.

Môj prípad sa vyriešil predovšetkým Vašou zásluhou.

Za promptnú pomoc v mojom ťažkom živote ešte raz srdečne ďakujem.

               A. F

Milá pani prezidentka,

prijmite prosím moje úprimné poďakovanie za pomoc v rámci poradenstva cez Vašu Senior linku.

Operátorky na linke sú vždy ústretové, vypočuli ma a pomohli ma nasmerovať v mojej ťažkej životnej situácii.

Vážená pani Gálisová, vysoko oceňujem Vašu záslužnú prácu pre seniorov.

 S pozdravom

                                                                                   M. H

Vážené Fórum pre pomoc starším, vážená pani Gálisová,

vďaka Vašej pomoci a včasným informovaním polície sa podarilo  včas zasiahnuť a tak zachrániť život seniorke M.H. z Trenčína, ktorá bola doslova v zúboženom stave a boli zanedbané poskytovanie základných životných potrieb a starostlivosť o ňu

Jej zdravotný stav bol veľmi vážny, bola v ohrození života, a len Vašou včasnou pomocou sa ju podarilo zachrániť a umiestniť domove sociálnych služieb.  Úprimne ďakujeme za rýchlu pomoc a záchranu jej života a za vašu veľmi dobrú prácu v prospech starších na ktorých sa často zabúda.

                                                                                                                M. B  

Veľké poďakovanie pani prezidentke aj celému tímu za pomoc.

Cítila som potrebu písomné sa poďakovať Vám aj celému tímu poradenského centra, že ste zo svojej pozície sa zaslúžili o rýchle ukončenie problému, v ktorom som si nedokázala poradiť sama, pretože som sa stretla s aroganciou moci, voči obyčajnému človekovi.  Zo srdca Vám úprimne Ďakujem. Pomohli ste mi v zmysle zákona naplnenia svojich občianskych práv.

                                                                                                                      A. E.