Fórum pre pomoc starším zorganizovalo konferenciu o týraní seniorov

Bojnice 9. novembra 2016

 

Problematike fyzického, psychického a ekonomického zneužívania a týrania ľudí staršieho veku, aj stúpajúcim trendom domáceho násilia, sa zaoberá celoslovenská konferencia, ktorá sa od pondelka do štvrtka tohto týždňa (7. – 10. 11.) koná v Bojniciach. Iniciovala a zorganizovala ju nezisková organizácia Fórum pre pomoc starším (FpPS) – národná sieť so sídlom v Prievidzi, ktorá sa tomuto problému systematicky venuje niekoľko rokov.

„Cieľom konferencie, je predovšetkým analyzovať a definovať tento problém zo všetkých uhlov pohľadu a hľadať východiská na jeho riešenie. Je tiež dôležité, aby to predovšetkým zarezonovalo v našej spoločnosti. Aj preto som rada, že naše pozvanie na konferenciu prijali zástupcovia Ministerstva vnútra SR a Ministerstva spravodlivosti SR, zúčastňuje sa na nej aj komisárka a pracovníci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ale tiež lekári, psychológovia, zástupcovia mestských polícií či predstavitelia samosprávy. Medzi účastníkmi sú zástupcovia klubov seniorov a sociálnych zariadení pre dôchodcov,“ konštatovala prezidentka FpPS Ľubica Gálisová.

Diskusia na konferencii je mimoriadne bohatá. Účastníci hovoria o svojich poznatkoch a predkladajú návrhy aj na legislatívne zmeny. S konkrétnymi príkladmi týrania a zneužívania starších samozrejme prišlo aj FpPS. Už niekoľko rokov totiž v rámci poradenského centra prevádzkuje bezplatnú telefonickú Senior linku, na ktorú sa obracajú ľudia v pokročilom veku pri rôznych problémoch. „Práve tieto príklady zo života seniorov nás utvrdili v tom, že je potrebné túto tému otvoriť a zainteresovať na riešení tohto narastajúceho problému všetky kompetentné inštitúcie vrátane ministerstiev.“ dodala Gálisová.

O rôznych formách zneužívania a okrádania starších občanov hovoril okrem iných aj riaditeľ Odboru prevencie kriminalistiky Ministerstva vnútra SR Jozef Halcin.

Upozornil na najčastejšie legendy, s ktorými prichádzajú páchatelia trestnej činnosti, aby vylákali od seniorov peniaze, alebo aby sa dostali k ich úsporám priamo v ich domoch. Niektorí sa vydávajú za príbuzných alebo cudzincov, ktorí potrebujú pomoc, pracovníkov plynární či iných služieb. „Starším ľuďom odkazujem, že musia byť opatrní, nedôverovať cudzím neznámym ľuďom, nevpúšťať ich do bytu. A tiež nebáť sa pri pokusoch podvodníkov čo najskôr volať políciu,“ uviedol Halcin. Túto konferenciu, aj podobné stretnutia so seniormi považuje za veľmi dôležité. Ministerstvo ich v tomto roku v rámci preventívnej činnosti zorganizovalo už 86. Podľa neho je tiež potrebné, aby tieto poznatky, informácie a skúsenosti účastníci konferencie šírili aj doma medzi svojimi známymi a priateľmi