Projekt Grundtvig:

Sociálna inklúzia a dôstojnosť v starobe - participatívne prístupy k využitiu referenčných rozpočtov"

 

GRUNDTVIG Učiace sa partnerstvo “Sociálna inklúzia a dôstojnosť v starobe - participatívne prístupy k využitiu referenčných rozpočtov" by rado upútalo vašu pozornosť k prvým výsledkom, odporúčaniam a praxiam prezentovaným počas prvých nadnárodných workšopov v Bruseli a Bonne.

Projekt spája 8 organizácií z Belgicka, Bulharska, Česka, Nemecka, Poľska, Slovenska a Veľkej Británie a zaoberá sa pálčivými témami nedávnych európskych diskusií na poli aktívnej inklúzie a využívania referenčných rozpočtov. Hlavným cieľom projektu je posilniť sebavedomie a sebaodhodlanie starších zraniteľných ľudí využívaním referenčných rozpočtov ako nástroja na posilnenie individuálnej schopnosti starať sa o domácnosť pri nízkom príjme.

Tento cieľ sa dosiahne pomocou:

·        Vytvárania nových príležitostí k lepšej spolupráci medzi seniorskými organizáciami, agentúr dlžobného poradenstva a poskytovateľov vzdelávania spotrebiteľov

·        Posilnenia seniorských organizácií, aby dodávali ľudom motiváciu k vzdelávaniu sa - pre dôstojný a nezávislý život

·        Prepájanie politickej účasti starších v stratégiách sociálnej inklúzie na úrovni komunitného rozvoja

Stránka projektu (EN): http://www.dignity-in-old-age.eu/

Projektový BLOG: http://referencebudgets.blogspot.be/

 

Informácie v Nemčine: http://www.bagso.de/aktuelle-projekte/soziale-einbeziehung-und-wuerde-im-alter.html

 

Elke Tippelmann (Koordinátor projektu /BAGSO)

 

Partneri:

 

Na Stiahnutie:

Leták Grundtvig

Leták Grundtvig 2

 

Prezentácie:

Prezentácia Skuhrová

Prezentácia Krušinská

Prezentácia Kosařová

Prezentácia Šafránek

Prezentácia Páleník

Prezentácia Grundtvig - Brusel

Prezentácia Grundtvig - Praha

 

Zhrnutie - služby dlhového poradenstva pre domácnosti v EU

Tlačová správa

Správa z realizácie Grundtvig na Slovensku