Férový plat, férový dôchodok

 

 

 

 

Projekt zameraný na propagáciu rovho odmeňovania mužov a žien v produkvnom veku a v chodku

 

 

Projekt je finančne podporený Európskou komisiou, DG pre spravodlivosť. Začal v novembri 2014 a potrvá do apríla 2016. K dispozícii je silné partnerstvo organizácií z Českej republiky, Poľska, Slovinska, Slovenska a Rakúska v rámci projektu.

 

 

Ciele projektu:

 

 

Chceme zistiť väzby medzi platmi žien a mužov, rozdiely v dôchodkoch na

       základe pohlavia, sociálne vylúčenie a feminizáciu chudoby.

Chceme nájsť príklady dobrej praxe z rôznych krajín a zdieľ ich.

Zvýšiť povedomie o rastúcom vplyve rozdielu v príjmoch medzi mužmi a ženami  

       na dôchodok.

 

Spolupráca:

 

 

Projekt je koordinovaný Otvorenou spoločnosťou (Česká republika). Na jeho realizácii spolupracuje Nesehnutí z Brna (zodpovedný za verejnú diskusiu s Masarykovou Univerzitou, ktorý sa koná na Deň rovnosti príjmu) a Genderových štúdii (koordinácia národnej analýzy).

 

 

 

Projektový leták