Víťazom tohtoročného národného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality je Mestská polícia v Čadci


 

Dňa 27. septembra 2016 sa uskutočnilo vyhodnotenie  národného kola súťaže  Európska cena za prevenciu kriminality /ECPA/, ktorá je v tomto roku zameraná na prevenciu kriminality páchanej na senioroch.Na základe výzvy podpredsedu vlády a ministra vnútra SR a predsedu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Roberta Kaliňáka sa do súťaže prihlásilo 7 súťažiacich.

Odborná porota v zložení: Mgr. Ľuba Rehánková – Úrad kriminálnej polície PPZ, Ing. Jozef Halcin – riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, Mgr. Petra Barnová – tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, JUDr. Ing. Eva Ivančová – národná zástupkyňa SR v EUCPN, JUDr. Ing. Jana Mitošinková – oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality OPK KMV prihlásené projekty vyhodnotila nasledovne:

 

1. miesto – „Chráňme sa navzájom",  Mestská polícia Čadca

2. miesto – „Zvyšovanie právneho vedomia starších a prevencia v boji proti zneužívaniu a porušovaniu ich práv", Fórum pre pomoc starším, Prievidza

Projekt je zameraný na ochranu starších pred zneužívaním a páchaním násilia. Aktivity boli realizované komplexne – monitorovanie stavu kriminality a páchania trestnej činnosti, prevencia, poskytovanie informácií, školenie a zvyšovanie právneho vedomia a zručností starších v obhajobe práv. Súčasťou projektu je:

  • spolupráca s rôznymi subjektmi – seniormi, samosprávou, verejnou správou a políciou pri aktivitách na prevenciu kriminality starších, ako aj spolupráca s médiami,

  • poskytovanie pomoci a bezplatného poradenstva poškodeným občanom a obetiam trestných činov v rámci celoslovenskej krízovej linky,

  • spolupráca s verejnou správou na prijatí nového zákona proti nekalým praktikám a finančnému zneužívaniu starších,

  • spracovanie odborného materiálu o zneužívaní a násilí,

  • vzdelávanie seniorov a pracovníkov samosprávy za účelom pomoci poškodeným,

  • spolupráca so zahraničnými partnermi v rámci medzinárodnej siete AGE a predkladanie podnetov na riešenie,

  • aktivity s mládežou na zlepšenie vzťahov medzi generáciami.

3. miesto – „Vytvorme bezpečie pre seniorov", Seniorské informačné centrum, Malacky.