Myšlienka robiť život lepším

Súčasný moderný spôsob života a jeho rýchle tempo, v kombinácii so zhoršujúcim sa životným prostredím a nevhodnou stravou, kladú čoraz vyššie nároky na fyzickú a psychickú zdatnosť každého človeka. Veľká časť ľudí na celom svete by sa pritom mohla tešiť oveľa väčšej vitalite, energii a pevnému zdraviu jednoducho aj vďaka tomu, že zlepší svoje stravovacie návyky. Správna a plnohodnotná výživa je jednou z najlepších investícií pre dosiahnutie trvalého zdravia a dlhého a spokojného života. To, čo v živote robíme, sa odráža v našej budúcnosti. Spoločnosť Avita International® preto prichádza s myšlienkou ponúkať vysokokvalitné a plnohodnotné výživové doplnky. Súčasne, vďaka použitiu dômyselného, prepracovaného systému priameho predaja, ktorý v sebe zahŕňa i organizovanie odbornej zdravotníckej osvety, chce prispievať nielen k zmene stravovacích návykov, ale i celkového životného štýlu čoraz väčšieho počtu ľudí.

 

Pre Avita International® sú najväčšou prioritou ľudia a ich zdravie.
Dbajme spolu o správnu výživu. Začnime hneď teraz, aby sme mohli žiť dlho, zdravo a spokojne.

 

 

    Kontakt -  objednávka: Fórum pre pomoc starším, Záhradnícka 24, 971 01  Prievidza

                                            Hana Grolmusová, 0915 738 645, forumhana@gmail.com

 

Produkty

Imunitný systém

Tráviaci systém

Pohybový systém

Kardiovaskulárny systém

Zrak

Odporúčania