Od:   Anne – Sophie

                                     AGE

                                                                                    111, Rue Froissart

                                                                                     B – 1040 Brusels

                                                                                     Belgium    

 

                                                                                     Tel: +32.2.280.14.70

                                                                                     Fax: +32.2.280.15.22          

 

 

 

 

 

 

Náležitej osobe

 

Zaangažovanie FPPS v Európskom roku 2007, roku rovnakých možností pre všetkých

 

Vážený pán, vážená pani,

 

Je dôležité zaangažovať verejnosť do realizácie Európskeho roka 2007, roka rovnakých príležitostí  pre všetkých, hlavne organizácie ktoré obhajujú alebo reprezentujú záujmy ľudí, ktorí sú vystavený možnej diskriminácií a nerovnakému prístupu.

 

Plne podporujem zainteresovanosť nášho člena – FPPS v prípravách  Európskeho roka a silne zdôrazňujem, aby ste umožnili jeho aktívnu účasť vo všetkých stupňoch prípravy pre tento rok.

 

Pokiaľ vieme, FPPS je jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá obhajuje práva starších ľudí. Od jeho založenia v r. 2000 propagovalo tieto práva a vyvinulo mnohé činnosti na zvýšenie povedomia o tejto problematike, ktorá sa týka tých, ktorí sú po 50 roku života. To teda hrá rozhodujúcu úlohu v propagovaní záujmov starších ľudí na Slovensku a ako také by prinieslo výnimočnú a obzvlášť vhodnú perspektívu do príprav tohto Európskeho roka.

 

FPPS je členom AGE – Európskej platformy starších ľudí od roku 2004 a spolupracuje s nami na realizácií spoločných projektov a aktivít, vrátane monitorovania skúseností starších ľudí v patričných členských štátoch EU.

 

Vzhľadom na ich odborné znalosti a činnosť ako kľúčového partnera, AGE nastojí na tom, aby ste zaistili aktívnu spoluúčasť Fóra vo všetkých stupňoch vašich príslušných aktivít a podujatí v priebehu Európskeho roka 2007 rovnakých možností pre Všetkých.

 

S pozdravom

 

Mrs Anne-Sophie Parent

Riaditeľka

Originál na stiahnutie TU .....