Náš časopis Fórum seniorov       

 

Prezidentka

Ciele a plány   

Zborníky z konferencií

Právnik radí

O nás v médiách

Poďakovania

Senior roka 2006

Senior roka 2007

Senior roka 2008

Senior roka 2009

Senior roka 2010

Senior roka 2011

Senior roka 2012

Senior roka 2013

Senior roka 2014

Senior roka 2015

Senior roka 2016

Fotogaléria 2006

Fotogaléria 2007

Fotogaléria 2008

Fotogaléria 2009-2010

Fotogaléria 2011

Fotogaléria 2012

Projekt PEOPLE

Projekt InterGen

Projekt Gruntdvig

Projekt mature@eu

EuROPEAN projekt

Projekt INCLUSage

Grundtvig 2012-2014

Projekt ASCE

Projekt UISEL

 Férový plat - Ferovy dôchodok

 

Chcete byť naším       členom?

bližšie info tu...

 

Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie dotácie z rozpočtu

v roku 2018 v sume 500 EUR.    

 

Zneužívánie a násilie na starších  - Nový fenomén v spoločnosti, 6 mája Prešov

 

 

 

          SENIOR LINKA    

je služba dostupná na bezplatnom              telefónnom čísle          0800 172 500

Sme tu pre Vás! Poradíme a pomôžeme riešiť Vaše problémy a aktuálnu situáciu.

              Zahraničné i iné dokumenty

              Osvedčené postupy

Prieskum soc. služby

Návrhy Fóra ...

Správa národ. plán

Výročné správy

Dopadová analýza

Správa SNSĽP

Prieskum SNSLP a Fórum

Mature@eu

Prieskum o zneužívaní

Prieskum o týraní 2014

 

 

Novinky, aktuality, akcie:

17. október 2017- Deň boja proti chudobe

7.november 2017 - Senior Bullying  - Brusel

 

 

 

Prvý krok pomoci proti ,,Šmejdom,,

Motto organizácie:   ,,Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku mladých.´´

Úspešné rokovanie s ministerkou spravodlivosti

Aktivity Fóra

  Významné ocenenia Fóra pre pomoc starším

       Podporný list z AGE - Európskej platformy seniorov v Bruseli

Fórum pre pomoc starším

         

     Fórum pre pomoc starším je občianske združenie oficiálne zaregistrované v marci 2000. Združuje fyzické a právnické osoby zabezpečujúce starostlivosť, pomoc a služby  pre starších  s cieľom  chrániť ich práva, presadzovať ich záujmy a pomáhať uspokojovať ich potreby. Fórum sa snaží zmierňovať  nešťastie , utrpenie a samotu starších,  sociálne znevýhodnených a zdravotne postihnutých starších občanov a podporovať ich integráciu do spoločenského a verejného života.

      Pri napĺňaní svojho poslania spolupracuje Fórum pre pomoc starším so štátnymi, samosprávnymi a zastupiteľskými orgánmi, inštitúciami a inými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí.  Fórum má 380 členských organizácií s národnou a regionálnou pôsobnosťou.

      Je členom medzinárodnej siete ECEN  (sieť organizácií východnej a strednej Európy zaoberajúcej sa problematikou starších),  organizácie AGE (európska platforma seniorov v Bruseli) a Help the Age v Londýne.

        Fórum sa zaoberá problematikou staroby a starnutia. Svojou činnosťou a aktivitami prispieva k zlepšeniu života občanov v preddôchodkovom a dôchodkovom veku. Organizuje celý rad podujatí na národnej úrovni, konferencie, rôzne prieskumy a ankety zo života starších ľudí, ktoré sú podnetom na riešenie problematiky starnutia.

Kontakt na nás:    Fórum pre pomoc starším                           E-mail:    forumlubica@gmail.com

      Záhradnícka 24                                            Telefón:    046/542 03 49

                                    971 01  Prievidza